Wszystkie artykuły w kategorii: "Ochrona i pielęgnacja"

Polecane artykuły:

Spór o przymusową umowę &(...)

Problematyka przekazywania urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych, poruszona przez W. Dąbrowskiego w artykule „Spór o przymusową umowę” zamieszczonym w tym numerze, ma istotne znaczenie praktyczne. Liczne przypadki roszczeń o zawarcie umów przekazania, których adresatem są często przedsiębiorstwa wod-kan, pokazuje, że w tego typu sprawach nie zostały wypracowane jednolite zasady postępowania. Przed wejściem w życie ustawy W uzupełnieniu wywodów poczynio(...)
»

Jest metoda(...)

I tak, niepostrzeżenie dla nas wszystkich, powoli wchodzimy w rok wyborczy w samorządach. Za chwilę będziemy składać (przynajmniej większość z nas) wnioski taryfowe, które wejdą w życie właśnie w roku wyborów. I pewnie znowu pojawią się cudowne oszczędności w firmach albo jeszcze inne nieznane bliżej zjawiska. Dobrze byłoby tego uniknąć. Ale jak? O tym chciałbym napisać. Mamy bardzo sprzyjającą naszym przedsiębiorstwom ustawę. Tego chyba nikt n(...)
»