Wszystkie artykuły w kategorii: "Inspiracje"

Polecane artykuły:

Od Redaktora(...)

W niezmiernie trudnej sytuacji są samorządy i przedsiębiorstwa komunalne, które w ostatnich tygodniach przecierają oczy ze zdumienia, otwierając oferty w przetargach na dostawę energii elektrycznej. Ceny są bowiem wyższe o kilkadziesiąt procent od dotychczasowych. To, co w ostatnich tygodniach elektryzuje – i dosłownie, i w przenośni – wielu Polaków, to zbliżające się podwyżki cen za usługi i towary. Na razie ich jeszcze nie odczuliśmy, ale już same zapowiedzi robią(...)
»

Energochłonność jako czyn(...)

Świat zużywa coraz więcej energii i tendencja ta jest trwała. Nie ma możliwości zrównoważenia popytu na energię zarówno w skali naszego globu czy kontynentów, jak i poszczególnych państw bez działań zmierzających do racjonalnego użytkowania energii. Najczęściej ekonomiczniejsze staje się racjonalne zużycie energii niż budowa nowych mocy wytwórczych, opartych na wciąż niedoskonałych technologiach. Fakt ten przesądził o tym, że pod względem energetycznym nowoczesna gospodarka kładz(...)
»