Wszystkie artykuły w kategorii: "Informacje"

Polecane artykuły:

Recyklingowy kącik matrym(...)

Najciekawsze i najbardziej efektywne projekty edukacyjne, to takie, które są realizowane z odpowiednimi partnerami. W gąszczu różnorodnych akcji, mających na celu podniesienie świadomości w zakresie recyklingu, trudno czasem znaleźć te, w które warto się zaangażować. – W dzisiejszym świecie najcenniejszym dobrem stają się informacje. Jednak przy ich natłoku łatwo stracić jasność widzenia. Partnerstwa lokalne często stanowią o sile projektów, a nierzadko są jedyn(...)
»

Orla inwestycja(...)

Każdy człowiek chce żyć w zadbanym otoczeniu, w czystym środowisku. Próba spełnienia tego pragnienia stało się podstawą działania Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” (ZKG), który skupia 19 miast i gmin z województw wielkopolskiego i łódzkiego. Zasadnicze zadanie Związku to budowa i eksploatacja zakładu unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opracowanie i wdrożenie na terenie swego działania jednolitego planu gospodarki odpadami. (...)
»