Wszystkie artykuły w kategorii: "Architekt krajobrazu"

Polecane artykuły:

Fotowoltaika w Hamburgu –(...)

26. Europejska Konferencja i Wystawa Fotowoltaicznej Energii Słonecznej (26th EU PVSEC) odbyła się w Centrum Kongresowo-Wystawienniczym (CCH) w Hamburgu w dniach 05-09.09.2011 r.EU PVSEC po raz kolejny stanowiło światowe forum PV, ułatwiające kontakty naukowe, biznesowe i badawczo-przemysłowe oraz przedstawienie najnowszych osiągnięć i innowacji w fotowoltaice. 4467 delegatów z całego świata wzięło udział w 1500 prezentacjach naukowo-technicznych z zakresu technologii PV. Podczas czter(...)
»

Partnerstwo publiczno-pry(...)

Biogazownie mają na celu zaspokojenie zapotrzebowania lokalnych społeczności na energię elektryczną bądź cieplną. Jednakże to nie jest jedyna korzyść wynikająca z faktu funkcjonowania tego typu instalacji w danym otoczeniu społeczno-gospodarczym. Biogazownie umożliwiają prowadzenie efektywnej polityki zagospodarowania odpadami, a także kształtują potrzebę tworzenia nowych miejsc pracy w gminie czy regionie. Z kolei to wpisuje się w zakres działań prośrodowiskowych i powala np. promować gmi(...)
»