Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Nowe zadania bez środków(...)

Zarząd ZMP w Elblągu Nieprzypadkowo na sierpniowe posiedzenie Zarządu ZMP został wybrany Elbląg, gdyż to właśnie tutaj 15 lat temu odbyła się I Konferencja Prezydentów Miast RP, na której złożono formalny wniosek o reaktywowanie Związku Miast Polskich. Po raz kolejny członkowie ZMP wyrazili swój niepokój dotyczący zarówno narzucania samorządom nowych zadań bez wskazania źródeł ich finansowania, jak i obniżania ich dochodów poprzez zmiany w podatkach i opłatach lokalnych. Doty(...)
»

120 mld zł oszczędności(...)

Alarmowe poziomy smogu w polskich miastach czy konieczność sprostania unijnemu pakietowi klimatycznemu to tylko niektóre z problemów, przed jakimi stoi polska gospodarka. Odpowiedzią na te wyzwania mogłaby być kogeneracja. Według wyliczeń ekspertów, dzięki kogeneracji Polska zaoszczędziłaby nawet do 120 mld zł w perspektywie 20 lat. W Katowicach 18 maja br. odbył się VIII Europejski Kongres Gospodarczy. Jeden z paneli dyskusyjnych dotyczył (...)
»