Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Zestawienie organizacji o(...)

Większość państw europejskich powołała do życia organizacje odzysku, których zadaniem jest wypełnianie obowiązków nałożonych na przedsiębiorców w zakresie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych. Współpraca z organizacjami nie jest oczywiście obligatoryjna i przedsiębiorcy mogą samodzielnie wykonać swoje obowiązki odzysku i recyklingu wytworzonych przez siebie odpadów. Wyjątek stanowi Dania, w której władze lokalne przejęły odpowiedzialność za zbiórkę i odzysk odpadów opakowa(...)
»

Opłata produktowa w prakt(...)

Jednym ze źródeł finansowania gospodarki odpadami, zgodnym z nowoczesnymi tendencjami rozszerzonej odpowiedzialności przemysłu za zanieczyszczanie środowiska i z zasadą „zanieczyszczający płaci”, miała być sławetna ustawa o obowiązkach przedsiębiorców. Po jej wejściu w życie rozpoczął się boom gospodarczy, który charakteryzował się tworzeniem ogromnych ilości organizacji odzysku. Odzysk i recykling odpadów opakowaniowych (zał. 1) oraz wykonanie obowiązkowych poziomów (...)
»