Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Wyznaczanie nowych przyst(...)

Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym w wielu miejscach normuje kwestie związane z przystankami komunikacyjnymi lub dworcami, co rodzi konieczność wyznaczania ich zgodnie z prawem. Artykuł 4 ust. 1 pkt 13 Ustawy z 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (DzU z 2015 r. poz. 1440, z późn. zm., dalej: u.p.t.z.) stanowi, iż przystanek komunikacyjny to miejsce przeznaczone do wsiadania lub wysiadania pasażerów na danej linii komunikacyjnej, w kt(...)
»

Wojewódzkie plany trafiły(...)

W kilku województwach nadal trwają prace nad aktualizacją wojewódzkich planów gospodarki odpadami. Konieczność ich przeprowadzenia wynika z art. 5 ust. 1 Ustawy z 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2015 r. poz.122), nakazującego sejmikom przeprowadzenie aktualizacji WPGO, z uwzględnieniem zmian wynikających z tej ustawy, w terminie do 30 czerwca 2016 r. W związku z przeprowadzaną przez sejmiki poszczególnych województw procedurą aktualizacji po(...)
»