Wszystkie artykuły w kategorii: "Technika"

Polecane artykuły:

52. Zjazd Krajowego Forum(...)

Szanowni Państwo! Nie ma chyba drugiej takiej branży jak gospodarka odpadami, gdzie niestabilność prawa – będąca w dużej mierze wynikiem nieograniczonej twórczości niezliczonej liczby „ekspertów” od postępowania z odpadami – powoduje, że króliczek, którego już doganialiśmy, znów wymknął nam się z rąk. Okazuje się, że odpady to wspaniały materiał dla polityków chcących ugrać swoje i dla różnego rodzaju manipulatorów propagujących rozwiązania, których koszt jest odwrotni(...)
»

Małe elektrownie wodne(...)

Obliczanie wielkości zasobów teoretycznych energii wodnej stanowi podstawę do przeprowadzenia oceny wartości poszczególnych obszarów lub cieków z punktu widzenia ich potencjału energetycznego. W zależności od zastosowanej metody i dokładności obliczeń wyniki tej oceny mogą być dość rozbieżne. W przypadku oceny tych zasobów dla rzek polskich, za najbardziej miarodajne uważa się dane zestawione przez A. Hoffmana (1961). Zasoby teoretyczne wyliczone zostały przy przyjęciu stałego przepływu śred(...)
»