Wszystkie artykuły w kategorii: "Od redakcji"

Polecane artykuły:

URBANizacja i TEChnologie(...)

Rozwój cywilizacyjny prowadzi do wzrostu problemów związanych m.in. z ochroną środowiska, zagospodarowaniem przestrzeni i poziomem świadczonych usług komunalnych, co ma niebywały wpływ na jakość życia ludzi. Skala ich natężenia wzrasta wprost proporcjonalnie do wielkości jednostki osadniczej, a swój szczyt osiąga w wielomilionowych metropoliach czy też miastach tworzących aglomeracje (z kulminacyjnymi konurbacjami) i przeradzających się w twory urbanistyczne typu m(...)
»

Ekspert ekologii(...)

Opracowany został regulamin powoływania, weryfikacji i odwoływania ekspertów Polskiej Izby Ekologii. Eksperci ci mają wspomagać działania PIE, oraz administracji państwowej i samorządowej i zainteresowanych organizacji i podmiotów gospodarczych. Jednorazowo Rada Polskiej Izby Ekologii powoływać będzie po dwóch ekspertów w specjalnościach: gospodarka wodno-ściekowa, ochrona powietrza, ochrona przed hałasem i wibracjami, gospodarka odpadami, ochrona przyrody, postępowanie w sprawie ocen oddzi(...)
»