Wszystkie artykuły w kategorii: "Kształtowanie przestrzeni"

Polecane artykuły:

Kto pyta, nie błądzi(...)

W niniejszym wydaniu „Przeglądu Komunalnego” publikujemy kolejne zapytania, kierowane do Forum Dyskusyjnego „Wodociągi Polskie”. Redakcja FDWP, po konsultacjach z Mirosławem Krzyszczakiem, udzieliła odpowiedzi na poniższe wątpliwości. (red.) Jaką stawkę opłaty środowiskowej stosować, jeżeli w zakładzie pracy używana jest woda na cele socjalno-bytowe, a nie do produkcji? Zbigniew Ciarkowski, ZGKiM Drob(...)
»

Dajemy szansę(...)

Z Michałem Korkozowiczem, prezesem zarządu spółki organizacji odzysku REBA SA, rozmawia Małgorzata Pisarska-Jamroży Reba jest jedną z dwóch organizacji odzysku zajmujących się recyklingiem baterii. Z czego wynika tak mała popularność tego odpadu? Zużyte baterie są odpadem poddawanym odzyskowi lub recyklingowi według rygorystycznych zasad i procedur(...)
»