Wszystkie artykuły w kategorii: "Informacje"

Polecane artykuły:

Wodór – czysty nośn(...)

Obecny stan wiedzy na temat budowy i biochemii enzymów oraz fizjologii mikroorganizmów produkujących wodór na drodze fermentacji beztlenowej jest już dość duży. Fermentacja beztlenowa jest procesem złożonym, o skomplikowanych zależnościach pomiędzy poszczególnymi grupami bakterii i dużym wpływem warunków procesu, w tym rodzaju i stężeń produktów pośrednich, na wzrost poszczególnych grup mikroorganizmów, ich metabolizm, a co za tym idzie – produkty końcowe procesu. Wśród lic(...)
»

Nic o nas bez nas(...)

„Nic o nas bez nas” – pod takim tytułem w dniach 15-16 października br. odbywał się X jubileuszowy Kongres Gmin Wiejskich. Wzięło w nim udział około tysiąca osób, w tym m.in. Waldemar Pawlak (wicepremier, minister gospodarki), Katarzyna Hall (minister edukacji narodowej), Marek Sawicki (minister rolnictwa i rozwoju wsi), Paweł Wypych (sekretarz stanu Kancelarii Prezydenta RP), Elżbieta Chojna-Duch (podsekretarz stanu Ministerstwa Finansów), Olgierd Dziekoński ((...)
»