Wszystkie artykuły w kategorii: "Informacje"

Polecane artykuły:

Wybór materiału i technol(...)

Przy budowie infrastruktury podziemnej zlokalizowanej w ciągach komunikacji drogowej nie zawsze uwzględniane są wszystkie aspekty techniczne, mające później wpływ na stan zrealizowanego przedsięwzięcia. Podstawowymi czynnikami, które mają bezpośredni wpływ na stan techniczny dróg publicznych, są: dobór odpowiednich materiałów posiadających zezwolenia do zabudowy w ciągach komunikacji drogowej, poparte wydaniem Aprobaty Technicznej IBDiM,(...)
»

Przegląd Prawa(...)

Przegląd prawa Wybrane wyroki i postanowienia sądowe, omówienie, zapowiedzi i komentarze do projektów nowych aktów prawnych dotyczących ochrony środowiska i związanych z gospodarką komunalną.   PROSTO Z WOKANDY   Skarga do sądu administracyjnego od decyzji w sprawie opłat za usługi wodne Wyrok Wojewódzkiego Sąd Administracyjny w Szczecinie z 6 grudnia 2(...)
»