Wszystkie artykuły w kategorii: "Architekt krajobrazu"

Polecane artykuły:

Więcej rynku i pewności d(...)

Ustawa o OZE została przyjęta i wkrótce stanie się obowiązującym prawem. Jest to bardzo istotny akt prawny nie tylko dla polskiej gospodarki, ale i dla zwykłego obywatela. Ustawa składa się z 223 artykułów, zmienia też kilka innych ustaw, m.in. ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawę Prawo energetyczne, o giełdach towarowych, o dozorze technicznym, ustawę Prawo ochrony środowiska, ustawę Prawo zamówień publicznych oraz ustawę o biokomponentach i biopa(...)
»