Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Nowa ustawa o opakowaniac(...)

    W projekcie ustawy o gospodarce opakowaniami oraz o odpadach opakowaniowych kwestie związane z gospodarką opakowaniami są ujęte w rozdziale 3 projektu ustawy, zatytułowanym „Gospodarka opakowaniami”.   W uzasadnieniu do projektu wskazano, że w projektowanej ustawie zostaną określone wymagania, zgodnie z przepisami dyrektywy 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odp(...)
»

Nie być w ogonie(...)

Technologia wodoru i ogniw paliwowych staje się przedmiotem wzrastającego zainteresowania ze strony mediów chętnie odnotowujących coraz nowsze osiągnięcia techniki. Coraz częściej pojawiają się w prasie krajowej informacje opisujące zasady działania ogniw paliwowych i możliwości ich zastosowań. Informacje te mają jednak charakter ciekawostek, tymczasem technologia produkcji, magazynowania, transportu i zastosowania wodoru w ogniwach paliwowych rozwija się na świecie w szybkim tempie. Każdy et(...)
»