Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Stare wykładziny w zapraw(...)

Zużyte włókiennicze pokrycia podłogowe, zgodnie ze strategią gospodarowania odpadami, nie powinny być deponowane na składowiskach, lecz wykorzystywane w możliwie największym stopniu1. Duże koszty inwestycyjne są przeszkodą we wprowadzeniu recyklingu surowcowego tych odpadów, a brak odpowiedniej spalarni przemysłowej uniemożliwia recykling energetyczny. Możliwy jest natomiast recykling materiałowy, polegający na segregacji zużytych wykładzin i ich rozdrabnianiu, a następnie dodawa(...)
»

Nieprawidłowe deponowanie(...)

Nieprawidłowe deponowanie odpadów na powierzchni ziemi – pomijając przypadek nieodpowiedniej eksploatacji legalnego składowiska odpadów – może przybierać różną postać. Może być zakwalifikowane jako nieprawidłowe magazynowanie (np. bez wymaganej decyzji lub z naruszeniem jej warunków) lub nieprawidłowy odzysk. Najczęściej jednak będziemy mieli do czynienia z tzw. składowaniem odpadów w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym, w rozumieniu art. 293 (...)
»