Wszystkie artykuły w kategorii: "Projekty i realizacje"

Polecane artykuły:

Power Ring 2015(...)

Otwarcia XI Międzynarodowej Konferencji POWER RING 2015 dokonali: Tomasz Dąbrowski, dyrektor Departamentu Energetyki Ministerstwa Energii, prof. Jerzy Buzek, przewodniczący Społecznej Rady ds. Zrównoważonego Rozwoju Energetyki, oraz prof. Michał Kleiber, wiceprezes Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk. Od czasu rozpoczęcia ustrojowych i gospodarczych przemian w końcu lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku polska gospodarka kroczy ścieżką niskoemisyjnej modernizacji. Do tej pory zaowocow(...)
»

Od odpadu do produktu(...)

W Polsce rocznie powstaje blisko 570 tys. ton suchej masy osadów ściekowych. Jak je zagospodarowywać? Problem jest o tyle poważny, że od dwóch lat osadów ściekowych nie wolno już kierować na składowiska odpadów. O tym m.in. rozmawiali specjaliści podczas zorganizowanej przez firmę Abrys konferencji „Metody zagospodarowania osadów ściekowych”, która odbyła się 19-21 września w Poznaniu i Berlinie. Osady ściekowe powstają jako odpad w proces(...)
»