Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo i zarządzanie"

Polecane artykuły:

Składowanie odpadów Cz. I(...)

Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (DzU z 2013 r. poz. 21) poświęca sporo miejsca kwestiom składowania odpadów. Zagadnienia te zostały uregulowane w rozdziale 1 działu VIII ustawy pt. „Wymagania dotyczące procesów przetwarzania odpadów”. Regulacje te służą generalnie transpozycji do prawa wewnętrznego przepisów Dyrektywy Rady 1999/31/WE z 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów (Dz. Urz. UE z 16 lipca 1999 r. L 182.1, z późn. zm. – tzw. dyrektywy składow(...)
»

Nowa strategia gospodarki(...)

Mieczysław S. Ostojski Dyrektor Departamentu Zasobów Wodnych MŚ Z Mieczysławem S. Ostojskim, dyrektorem Departamentu Zasobów Wodnych w Ministerstwie Środowiska, rozmawia Wojciech Dutka„Zapewnienie ludności i gospodarce wystarczającej ilości wody spełniającej wymagania co do oczekiwanej jakości, a jednocześnie stworzenie i utrzymanie(...)
»