Wszystkie artykuły w kategorii: "Parki i ogrody"

Polecane artykuły:

Samowystarczalność energe(...)

Jan Stępiński Jeżeli kraj nasz posiada udokumentowane złoża węgla kamiennego i brunatnego, własne zasoby gazu (na 100 lat eksploatacji), największe w Europie zasoby energii geotermalnej (wielokrotnie przekraczające nasze roczne potrzeby), to jaki model paliwowo-energetyczny powinien być obowiązujący w naszym kraju? Paliwa stałe, takie jak węgiel kamienny i brunatny, stanowią dominujący procentowy udział zabezpieczenia paliwowego i w 2000 r. stanowiły 64%. Pal(...)
»

Paliwa naftowe i biopaliw(...)

Paliwa produkowane z ropy naftowej są siłą napędową transportu drogowego, morskiego i lotniczego. Warto się zastanowić nad tym, jaka będzie rola ropy w najbliższej przyszłości?  Ropa naftowa jest głównym źródłem zużywanej na świecie energii1 – dostarcza jej ok.34% (drugi w kolejności surowiec to węgiel – ok. 27%). Spadek wydobycia ropy naftowej Jedną z zasadniczych okoliczności, które muszą być br(...)
»