Wszystkie artykuły w kategorii: "Od redakcji"

Polecane artykuły:

Warto rozdawać pieniądze(...)

Dwa konkursy grantowe w połowie lutego br. rozstrzygnęła Fundacja Nasza Ziemia. Tematyka w pierwszym dotyczyła szeroko pojętego zrównoważonego rozwoju. Natomiast treść drugiego była bardziej sprecyzowana – uczestnicy mieli stworzyć projekty nawiązujące do hasła „Dobre rady na plastikowe odpady”. W pierwszym konkursie – „Henkel – zielone granty” – do rozdania było 20 nagród pieniężnych w wysokości 5000 zł każda, ufu(...)
»

Oleje odpadowe i odpady m(...)

Beata B. Kłopotek Na podstawie upoważnień zawartych w ustawie o odpadach zostały wydane dwa nowe akty prawne: Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 4 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi (DzU nr 192, poz. 1968, weszło w życie 18 września 2004 r.) oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z 30 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metali (DzU nr 197, poz. 2033, weszło w życie 24 września 2004 r.). (...)
»