Wszystkie artykuły w kategorii: "Kształtowanie przestrzeni"

Polecane artykuły:

Ograniczenie odpływu wód (...)

Od początku lat 90. następuje istotny spadek zapotrzebowania we wszystkich grupach odbiorców. W polskich gospodarstwach domowych zużycie wody wzrastało z 400 hm3 w 1960 r. aż do 1900 hm3 w latach 1990-1992,  a  więc średnie jednostkowe zapotrzebowanie wynosiło 200-350 dm3/dM. Po tym okresie obserwowany jest stopniowy spadek zużycia wody, spowodowany przede wszystkim masową instalacją wodomierzy u odbiorców indywidualnych, rosnącymi cenami wody i ście(...)
»

Odnowa zdegradowanego śro(...)

  Absolwenci i młodzi pracownicy nauki zaprezentowali swoje prace naukowo-badawcze dotyczące rewitalizacji terenów zdegradowanych podczas ogólnopolskiego konkursu „Revitare”.   Tegoroczna, pierwsza edycja konkursu, zorganizowana przez Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach, cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Do konkursu współfinansowanego przez NFOŚiGW, Mię(...)
»