Wszystkie artykuły w kategorii: "Informacje"

Polecane artykuły:

Rekultywacja szansą dla j(...)

Podstawową przyczyną pogarszania się stanu wód jezior jest nadmiar związków biogennych, pochodzących głównie ze spływów powierzchniowych z terenów rolniczych. Zagrożeniem pozostaje także zabudowa bezpośrednio przylegających do nich terenów. Związki biogenne przyspieszają rozwój biomasy roślinnej, której rozkład jest przyczyną wtórnego zanieczyszczenia wód i wzrostu trofii. W jeziorach oligotroficznych prawie cała wyprodukowana materia organiczna ulega mineralizacji (...)
»

Recyklingowy rejs (...)

Większość zanieczyszczeń w środowisku wodnym pochodzi z lądu i jest skutkiem nieefektywnej gospodarki odpadowej bądź niewłaściwych zachowań. Akcje „Recykling Rejs – odzyskuj tworzywa sztuczne”, prowadzone od kilku lat wspólnie przez Fundację PlasticsEurope Polska oraz Dominika Dobrowolskiego – wrocławskiego ekologia i podróżnika, to przykład proekologicznych inicjatyw edukacyjnych, poświęconych promowaniu nieśmiecenia oraz właściwych sposobów zagospodarowania odpadó(...)
»