Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Kogeneracja bez unijnego (...)

Komisja Europejska zatwierdziła Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. W jego ramach wsparcie otrzymają projekty energetyczne związane z likwidacją niskiej emisji. Nowa perspektywa nie uwzględnia jednak pomocy finansowej na inwestycje redukujące emisję gazów cieplarnianych. Ograniczenie dotyczy większości jednostek o mocy cieplnej powyżej 20 MW. Budżet Programu w nowej perspektywie wynosi ponad 27,4 mld euro z funduszy europejskich. Będzie(...)
»

Reprywatyzacja gruntów i (...)

Polska pozostaje jedynym krajem byłego bloku socjalistycznego, w którym nie przeprowadzono reprywatyzacji. Przy mało efektywnej gospodarce mieszkaniami komunalnymi skutkuje to licznymi konfliktami społecznymi i sięganiem po pozaprawne metody odzyskiwania nieruchomości. Problem reprywatyzacji dotyczy wszystkich miast w Polsce. Próbą częściowego uregulowania tej kwestii jest Ustawa z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy(...)
»