Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Gospodarka recyklingowa w(...)

Wraz ze wzrostem ilości produkowanych i eksploatowanych akumulatorów kwasowo-ołowiowych zaczęła zwiększać się ilość zużytych akumulatorów. Mając na względzie bezpieczeństwo środowiska naturalnego, w tym życia i zdrowia ludzi, opracowano technologie dotyczące recyklingu zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych. Znaczące przyspieszenie w zakresie tworzenia takich opracowań nastąpiło na przełomie lat 80. i 90. XX w. Skutkiem tego było powstanie pr(...)
»

Zestawienie producentów i(...)

 Pełna wersja tabeli Raportu Wod-Kan do pobrania w formacie PDF.(...)
»