Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Pierwsza nowelizacja Praw(...)

Jeszcze wiedza na temat nowego Prawa wodnego1 nie zdążyła się ugruntować, a już ustawa ta, w przededniu wejścia w życie, została znowelizowana2. Zmiany dotyczą głównie terminów obowiązywania niektórych przepisów. I tak np. do dnia 31 grudnia 2003 r. zadania i kompetencje Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej wykonywać będzie minister środowiska. Należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz urządzeń wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa ora(...)
»

Nowatorskie rozwiązania P(...)

Koncepcja stworzenia „Centrum paliwowo-energetycznego” jest autorską koncepcją zespołu, którego trzon stanowi grupa pracowników Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. Daje ona możliwość wdrożenia w Polsce systemu produkcji paliw z odnawialnych źródeł energii i to po raz pierwszy produkcji opłacalnej. Perspektywa wyczerpania zasobów węgla brunatnego i kamiennego, ropy naftowej i gazu ziemnego, używanych wciąż jako podstawowe klasyczne źró(...)
»