Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Izba sekunduje samorządom(...)

W ostatnim czasie dość głośno dyskutuje się nad zasadnością niektórych przepisów, mających niebawem wejść w życie za sprawą nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (u.c.p.g.). Najwięcej kontrowersji budzi, oczywiście, obowiązek organizowania przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych nawet w przypadku, gdy gmina dysponuje przedsiębiorstwem powołanym wyłącznie do tego celu. Orężem w tej walce stała się niespójność zap(...)
»

Recykling i edukacja ekol(...)

Jeszcze kilkanaście lat temu mieszkańcy Izraela raczej wyrzucali odpady na ulicę niż myśleli o zbieraniu ich w pojemnikach, nie mówiąc już o segregacji. Najtrudniej jest zmienić ludzkie przyzwyczajenia, więc do dziś zdarza się, że puste działki czy zaułki zapełniają się śmieciami. Jednak przez ostatnie 10 lat w kwestii recyklingu poczyniono w Izraelu znaczne postępy. Do 1990 r. śmieci tam praktycznie nie segregowano (recykling na poziomie 3%), a prawie cały strumień odpadów trafiał na(...)
»