Wszystkie artykuły w kategorii: "Architekt krajobrazu"

Polecane artykuły:

Dobra praktyka usuwania s(...)

Ostatnie badania sprawności krajowych sieci wodociągowych nie przedstawiają się zbyt optymistycznie. Główny wskaźnik efektywności eksploatacji – straty wody – utrzymuje się na podobnym poziomie od kilku lat. Niektóre przedsiębiorstwa wodociągowe zaangażowały się w pokaźne inwestycje dotyczące monitoringu sieci czy zakupu urządzeń do detekcji wycieków. Nie przyniosło to jednak spodziewanych rezultatów ani większych efektów. A przecież profesjonalne podejście do kontrol(...)
»

Kto zyska, a kto straci?(...)

Należy dokładnie przyjrzeć się proponowanym projektom, gdyż jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach. Podczas konferencji prasowej pt. „Nowa energia w prawie”, która odbyła się w Ministerstwie Gospodarki 22 grudnia, wicepremier Waldemar Pawlak zaprezentował pakiet regulacji, poświęconych m.in. odnawialnym źródłom energii. Na stronie internetowej MG zacytowano słowa wicepremiera: – Głównym celem regulacji jest wdrożenie czytelnego s(...)
»