Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

49. Zjazd Krajowego Forum(...)

21-24 września 2016 r., Wisła Wrzesień to tradycyjny miesiąc jesiennych Zjazdów Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast. Tym razem, po raz trzeci już, spotykamy się w Wiśle, w hotelu Stok. Gościć nas będzie Zakład Gospodarki Odpadami w Bielsku-Białej z jej prezesem, Wiesławem Pasierbkiem. Po wizycie w Zakładzie obrady rozpoczniemy przedstawieniem najistotniejszych zmian dokonanych obowiązującą nowelizacją Prawa zamówień publ(...)
»

Informacje(...)

Wodociągowe obligacje Obligacje przychodowe mogą być sposobem na pozyskanie funduszy wspomagających modernizację sieci. W listopadzie br. spółka Miejskie Wodociągi i Kanalizacji w Bydgoszczy wprowadzi takie na rynek. Obligacje będą mogli nabyć jedynie inwestorzy instytucjonalni, np. banki czy towarzystwa ubezpieczeniowe. Dochód z ich sprzedaży umożliwi sfinansowanie renowacji i rekultywacji istniejącego systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w Bydgoszczy. Szacunkowa wartość obligacji to (...)
»