Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zmiany klimatu(...)

Europejska Agencja Środowiska pod koniec ubiegłego roku opublikowała raport na temat stanu środowiska („The European environment – state and outlook 2010”). Jest on bardzo obszerny – poszczególne rozdziały liczą po kilkadziesiąt stron. Poniższy tekst stanowi streszczenie rozdziału drugiego – „Zmiany klimatu” („Climate Change”). Przez ostatnie 10 tys. lat klimat Ziemi był stabilny, co sprzyjało rozwojowi ludzkiej cyw(...)
»

Największa elektrownia(...)

Rozwój energetyki odnawialnej w Europie to nadzieja na rozkwit nowej gałęzi gospodarki, która może przyczynić się do aktywizacji gospodarczej regionów i zmniejszenia bezrobocia. Dostrzegając ten fakt, koncerny energetyczne, dysponujące ogromnym doświadczeniem, rozszerzają swą dotychczasową działalność, wchodząc w branżę energetyki odnawialnej. (...)
»