Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

„Nasi” rządzą(...)

W Ministerstwie Środowiska pojawił się „nasz człowiek”! I to nie z „przelotną” wizytą, lecz na stałe – rzecz jasna w takim stopniu, w jakim „stałość” może się odnosić do obsady wysokich stanowisk urzędniczych. Tak czy owak, od początku listopada Krzysztof Zaręba pełni funkcję sekretarza stanu i pełnomocnika rządu ds. alternatywnych źródeł energii. Bardzo się z tego ucieszyłam. Ale wkrótce przyszła refleksja, czy aby nie jest to radość przedwczesna. B(...)
»

Nowelizacja przepisów o s(...)

28 marca 2009 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z 26 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (DzU nr 39, poz. 320). Nowelizacja ta miała na celu przede wszystkim zapewnienie pełnej zgodności przepisów z prawem Unii Europejskiej, w szczególności dotyczących składowisk odpadów obojętny(...)
»