Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Rzeczywistość w gospodarc(...)

W ostatnich miesiącach prowadzimy jako Stowarzyszenie Biorecykling wiele interesujących rozmów z przedstawicielami samorządów i instalacji zagospodarowania odpadów o obowiązku selektywnego zbierania bioodpadów. Selektywna zbiórka bioodpadów odbywa się zgodnie z Rozporządzenie Ministra Środowiska z 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Podstawowe pytania, jakie są najczęściej zadawane, to: jak selektywnie(...)
»

Pora na nowy napęd dla tr(...)

Mimo ciągłego rozwoju silników spalinowych, który ma na celu poprawę wskaźników ich pracy, koniecznością stało się poszukiwanie innych rozwiązań napędów środków transportu, które zapewniłyby większą sprawność przy jednoczesnym ograniczeniu negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Głównym źródłem energii mechanicznej współczesnych środków transportu jest tłokowy silnik spalinowy.Zasada działania tłokowego silnika spalinowego opiera się na zamianie energii chemiczn(...)
»