Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Problemy z nieczystościam(...)

Budynki, w których przewiduje się pobyt ludzi, powinny mieć system odprowadzania powstających ścieków bytowych. W przypadku, gdy nie jest możliwe powstanie sieci kanalizacyjnej lub kiedy nie występują warunki dla lokalizacji przydomowej oczyszczalni ścieków, instalowany jest zbiornik bezodpływowy. Nieczystości ciekłe są magazynowane w miejscu ich powstania – w zbiorniku bezodpływowym. Stąd po pewnym (...)
»

Czas na kompleksowe rozwi(...)

Od wprowadzonej reformy odpadowej mijają już trzy lata. W Białymstoku podczas XX jubileuszowej konferencji „Kompleksowa gospodarka odpadami” oceniano system gospodarki odpadami i zastanawiano się, czy jesteśmy w przededniu już drugiej jego rewolucji. W trzydniowej konferencji, rozpoczętej 6 września br., a organizowanej przez firmę Abrys, uczestniczyło przeszło 260 osób. Jej otwarcia dokonał Robert Rosa, wiceprezes firmy Abrys, wraz z Robertem Jóźwiakiem, wi(...)
»