Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Zbiórka bioodpadów w syst(...)

Minął już niemal rok od zaprezentowania przez Komisję Europejską pakietu rozwiązań strategicznych, mających umożliwić stworzenie gospodarki o obiegu zamkniętym. Projekt przedstawiony przez Komisję opiera się na wdrożeniu filozofii, zgodnie z którą wytwarzane produkty będą wykorzystywane w modelu cyklicznym: wyprodukuj – zużyj – wykorzystaj ponownie. Wprowadzenie tej filozofii wymaga oczywiście wielu skoordynowanych działań, wśród których, oprócz odpowiedniego projek(...)
»

Aprobaty techniczne dla s(...)

Wyroby budowlane, nadające się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych i wprowadzone do obrotu, od 1 maja 2004 r. muszą posiadać (ustawa o wyrobach budowlanych – DzU nr 92, poz. 881) oznakowanie CE (oznaczające dopuszczenie wyrobu do stosowania na całym rynku Unii Europejskiej) lub krajowym znakiem budowlanym albo muszą być umieszczone w opublikowanym przez ministra infrastruktury wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa. Znak CE u(...)
»