Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Ogrody w świecie zmysłów(...)

W ostatnich latach powstaje wiele projektów publicznych ogrodów budowanych w partycypacji społecznej. Niestety, część z nich po realizacji tylko w niewielkim stopniu spełnia potrzeby mieszkańców lub wcześniejsze wyobrażenia projektantów. Przyczyn niepowodzeń i słabych rezultatów jest wiele: skomplikowane procedury pozyskiwania funduszy, nieumiejętność ich wykorzystania, kompetencje i doświadczenie (lub ich brak) projektantów, wykonawców czy decydentów, a niekiedy także brak silnego (...)
»

Nowelizacja ustawy(...)

Szeroką dyskusję wywołał rządowy projekt nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę ..., a w szczególności sprawa zawierania umów z lokatorami budynków wielolokalowych. Poniżej prezentujemy wypowiedzi dotyczące tego problemu. (red.) Elżbieta Szyszko zastępca dyrektora Departamentu Mieszkalnictwa Ministerstwo Infrastruktury (...)
»