Wszystkie artykuły w kategorii: "Technika"


    Ten dział nie zawiera żadnych artykułów.

Polecane artykuły:

Ostatni moment, by „ująć (...)

We wszystkich województwach trwają intensywne prace nad aktualizacją wojewódzkich planów gospodarki odpadami (WPGO). Jest to więc ostatni moment, by podjąć decyzję, czy w okresie obowiązywania zaktualizowanego WPGO zamierzona jest rozbudowa lub modernizacja RIPOK-u. Dlaczego decyzja musi zostać podjęta już teraz? W świetle obecnie obowiązujących przepisów ustawy o odpadach i kształtującej się właśnie praktyki organów stosujących te przepisy(...)
»