Wszystkie artykuły w kategorii: "Technika"


    Ten dział nie zawiera żadnych artykułów.

Polecane artykuły:

Spalanie i współspalanie (...)

Aspekt właściwego, zgodnego ze standardami prawa wspólnotowego, zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych nabiera w naszym kraju coraz bardziej istotnego znaczenia. Powszechna staje się świadomość, że współcześnie rozumiany proces oczyszczania ścieków powinien być zintegrowany z rozwiązaniem problemu zagospodarowania osadów ściekowych stanowiących produkt tego procesu. Stąd, obok działań zmierzających do uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej, podejmuje się szereg przed(...)
»

Osady z biologicznego usu(...)

Celem każdej metody obróbki osadu jest jego stabilizacja i unieszkodliwienie związków patogennych, zagęszczenie suchej masy osadu i redukcja zawartości nieosadzającej się zawiesiny w filtracie powracającym do głównego ciągu procesu oczyszczania ścieków. W instalacjach biologicznego usuwania biogenów dodatkowo obowiązuje wymóg zapewnienia relatywnie niskiej zawartości biogenów w filtracie. Taki stan rzeczy osiągany jest na różne sposoby. Zarządzanie osadem nadmiernym przed etapem (...)
»