Wszystkie artykuły w kategorii: "Technika"


    Ten dział nie zawiera żadnych artykułów.

Polecane artykuły:

Rozwiązanie(...)

Projekt - „Kraków: Gospodarka odpadami stałymi, etap I” ma na celu stworzenie systemu postępowania z odpadami komunalnymi pozwalającego na kompleksowe rozwiązanie problemu odpadów komunalnych w Krakowie oraz gminach ościennych zgodnie z ustawodawstwem Unii Europejskiej i praktyką postępowania z odpadami w krajach członkowskich Unii poprzez rozbudowę składowiska odpadów komunalnych Barycz wraz z inwestycjami towarzyszącymi, budowę kontenerowej kompostowni odpadów zielonych, rozbudo(...)
»

Technologia usuwania z wo(...)

Usuwanie żelaza i manganu z wody podziemnej jest najczęściej realizowanym zadaniem technologicznym w uzdatnianiu tego typu surowca. Czasami, oprócz wymienionych przekroczeń wskaźników, w wodach podziemnych odnotowuje się dodatkowo podwyższoną zawartość jonu amonowego oraz związków humusowych, mierzonych jako barwa (czy coraz częściej jako ogólny węgiel organiczny – OWO lub absorbancja promieniowania UV przy długości 254 nm). W większości(...)
»