Wszystkie artykuły w kategorii: "Rośliny"

Polecane artykuły:

Mniej ZSEE w śmietnikach(...)

Tylko 41% zebranego ZSEE trafia do legalnych punktów zbiórki, a w rejestrze GIOŚ-u uwzględniono 32% w 2011 r. To tylko 19% całego ZSEE wytwarzanego przez gospodarstwa domowe. Rok 2013 to z pewnością rekordowy okres pod względem wydatków na zwiększenie świadomości w zakresie zużytego sprzętu. Postanowiliśmy więc sprawdzić rezultaty tych działań. W tym celu wspólnie z Millward Brown w listopadzie 2013 r. przeprowadziliśmy bada(...)
»

Nowe Prawo wodne a taryf(...)

Wraz z nowym Prawem wodnym zmieniają się ceny za usługi wodne. Od 2018 roku zmodyfikowane zostaną także zasady naliczania opłat. Wiąże się to przede wszystkim z koniecznością zmiany polityki taryfowej przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. Co to oznacza dla branży? Przypomnijmy, iż różne stawki opłat środowiskowych uiszczane w związku z poborem wody dostarczanej na potrzeby poszczególnych grup odbiorców winny stanowić podstawę do wyodrębniania taryfowych grup (...)
»