Wszystkie artykuły w kategorii: "Rośliny"

Polecane artykuły:

Koagulacja w oczyszczaniu(...)

Duża zmienność składu wód, zwłaszcza powierzchniowych, powoduje, że klasyczne technologie uzdatniania nie zawsze gwarantują uzyskanie jakości wody uzdatnionej, zgodnej z wymaganiami stawianymi wodzie do picia1. Istnieje wiele metod poprawy jakości oczyszczanych wód, do których zalicza się coraz powszechniej używane procesy membranowe, takie jak mikrofiltracja czy ultrafiltracja. Jednym z często stosowanych procesów jednostkowych w oczysz(...)
»

Kaskadowe wykorzystanie b(...)

Biomasa dzięki ponownemu wykorzystaniu pozostaje dłużej w obiegu, zastępując nieodnawialne surowce w wielu branżach przemysłowych. Kaskadowe wykorzystanie biomasy doskonale wpisuje się w idee GOZ-u. Wyczerpywanie się surowców naturalnych, wzrost ich cen i rosnąca zależność od dostawców z krajów trzecich to zasadnicze przyczyny stworzenia koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym w Unii Europejskiej. W tych samych obszarach dostrzega się istotne zagrożenia dla dalszeg(...)
»