Wszystkie artykuły w kategorii: "Rośliny"

Polecane artykuły:

Zieleń w zamkniętych podw(...)

Miejskie podwórka-studnie powinny być tak zagospodarowane, aby mieszkańcom zapewnić atrakcyjny widok z okna, osobom przebywającym na podwórku możliwość relaksu, a dzieciom przestrzeń do zabawy. W starszych obiektach trzeba też znaleźć obszar na lokalizację śmietnika i pomieszczenia gospodarczego. Połączenie wszystkich tych funkcji na niewielkim terenie wydaje się trudne, ale w sukurs mogą przyjść rośliny ozdobne. Mówiąc o podwórkach-studniach, mam(...)
»

Nowy instrument wsparcia (...)

Zmienią się zasady dotyczące wsparcia mieszkaniowego dla osób o niskich i przeciętnych dochodach. Gminy – zobligowane do wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju – będą mogły teraz uczestniczyć w kosztach tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem przez innego inwestora. Sejm RP 22 marca rozpatrzył poprawki Senatu RP do ustawy z 8 lutego 2018 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów (...)
»