Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo - zarządzanie"

Polecane artykuły:

Selektywnie o odpadach(...)

Wejście w życie znowelizowanej tzw. ustawy śmieciowej miało uporządkować system gospodarki odpadami w Polsce. Punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych to pierwszy element łańcucha zagospodarowania odpadów, gdzie mieszkańcy gmin mogą oddać zużyte sprzęty, a samorządy dysponować nimi według jasno określonych zasad. Od tamtej pory minęły dwa lata. Czy gminy udźwignęły ciężar odpadów oddawanych do PSZOK-ów? Punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wprowadzon(...)
»

Niekończące się zmagania(...)

Związek Gmin Wiejskich RP podejmuje szereg inicjatyw, których głównym celem jest akcentowanie potrzeby zwiększenia puli środków, pochodzących z funduszy europejskich przeznaczonych na lata 2014-2020. Pozyskanie ich jest konieczne, by zrealizować niezbędne inwestycje na obszarach wiejskich. Wiosną 2013 r. zostały przedstawione wstępne założenia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020. Na XXVII Zgromadzeniu Ogólnym Związku Gmin Wiejskich RP (ZGW R(...)
»