Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo - zarządzanie"

Polecane artykuły:

Pierwsi „efektywni” wybra(...)

Ustawa o efektywności energetycznej z 15 kwietnia 2011 r. przyczyniła się do uruchomienia systemu świadectw efektywności energetycznej, zwanych białymi certyfikatami. Ustawa nałożyła też obowiązek przedstawienia ich do umorzenia prezesowi URE. Chodzi o następujące grupy przedsiębiorców: przedsiębiorstwa energetyczne, które sprzedają odbiorcom końcowym energię, odbiorcy końcowi przyłączeni do sieci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,(...)
»