Wszystkie artykuły w kategorii: "Parki i ogrody"

Polecane artykuły:

Doświadczenia w zarządzan(...)

Gospodarowanie wodą powinno być prowadzone zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju oraz racjonalnego i całościowego traktowania zasobów wód podziemnych, z uwzględnieniem ich ilości i jakości. Zarządzanie zasobami wodnymi służy zaspokojeniu potrzeb ludności, gospodarki, ochrony wód i środowiska związanego z tymi zasobami m.in. w zakresie ochrony zasobów wodnych przed zanieczyszczeniem, ochrony przed powodzią i suszą. Tak ustawa Prawo wodne (DzU z 2001 r. nr 115, poz. 1229, test je(...)
»

Ptaki wodne w miastach(...)

Miasta, mimo że są środowiskiem bardzo mocno zmienionym przez człowieka i trudno w nim znaleźć fragmenty nieskażonej przyrody, są zamieszkiwane przez wiele gatunków ptaków. Jeśli w mieście znajduje się chociażby najmniejszy staw czy sadzawka, zapewne są tam również ptaki związane ze środowiskiem wodnym. Nie wszystkie jednak gatunki są na tyle tolerancyjne wobec człowieka, aby pojawiać się w miastach. O ile w dzielnicach peryferyjnych, nad rzeką czy jeziorem często możemy obserwow(...)
»