Wszystkie artykuły w kategorii: "Parki i ogrody"

Polecane artykuły:

Ścieki przemysłowe(...)

Co więcej, duża część sprawozdawców przepisuje dane z poprzednich aktualizacji, nie wdając się w analizę ani zmian demograficznych, ani zmian w sektorze usług i przemysłu na swoim terenie. Siłą rzeczy takie sprawozdania nie mogą być wiarygodne. Podstawowe definicje Omówienie problematyki ścieków przemysłowych należałoby zacząć od podstawowego zapisu definicji ścieków, zawartego w ustawie Prawo wodne. Otóż w art. 9 ust. 1 pkt 14 tego aktu prawnego przez „śc(...)
»

Jakość wody a zmiany w pr(...)

W obecnie obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 19 listopada 2002 r.1 funkcjonuje wiele zapisów wymagających doprecyzowania – po pierwsze ze względu na kontrowersje, jakie wzbudza w środowisku wodociągowym, którego dotyczy w sposób bezpośredni, a po drugie z uwagi na brak spójności z dyrektywą 98/83/WE2. Na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia pojawił się projekt rozporządzenia z 25 sierpnia 2006 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej d(...)
»