Wszystkie artykuły w kategorii: "Od redakcji"

Polecane artykuły:

Polskie prawo bliżej wymo(...)

Zbigniew Kamieński, zastępca dyrektora, Departament Bezpieczeństwa Energetycznego, Misnisterstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Nareszcie wyklarowała się sprawa dotycząca nowych regulacji prawnych w zakresie energetyki odnawialnej. 17 lutego br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy Prawo ochrony środowiska, a 24 lutego br. projekt ten skierowany został do Sejmu RP. Jest on w pełni zgodny z rozwiązaniami (...)
»

Przeciwko likwidacji gimn(...)

Zarząd Związku Miast Polskich podczas posiedzenia w Poznaniu 26 sierpnia 2016 r. negatywnie zaopiniował zapowiedź likwidacji gimnazjów, gdyż – jak podkreślano – nie ma żadnych poważnych argumentów przemawiających za tą zmianą. Sondaż opinii publicznej na ten temat, przeprowadzony na statystycznej próbie społecznej, w tym wśród osób, które nie miały żadnej styczności z gimnazjami, nie jest wystarczającą przesłanką do podejmowania takiej brzemiennej w skutki d(...)
»