Wszystkie artykuły w kategorii: "Ochrona i pielęgnacja"

Reklama

Polecane artykuły:

Informator(...)

Dofinansowanie na inwestycje Na przełomie marca i kwietnia br. podpisano sporo umów na dofinansowanie inwestycji w różnych obszarach gospodarki komunalnej. I tak m.in. dzięki unijnym dotacjom w gminach Jaworzno, Myślenice, Zbąszyń, Zduny i Zduńska Wola powstanie łącznie aż 277 km kanalizacji sanitarnej i 72 km sieci wodociągowej, a także zostaną zmodernizowane trzy oczyszczalnie ścieków.(...)
»

Seveso III – nowa dyrekty(...)

Parlament Europejski i Rada przyjęli tzw. dyrektywę Seveso III. Regulacje skierowane są do stosujących groźne chemikalia przedsiębiorstw, np. zakładów petrochemicznych, farmaceutycznych czy produkujących nawozy sztuczne. Przyjęta 4 lipca br. Dyrektywa 2012/18/UE w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi1, zwana także dyrektywą Seveso III zmienia, a następnie zastąpi Dyrektywę Rady 96/82/WE z 9 grudnia 1996 r., czyli tz(...)
»