Wszystkie artykuły w kategorii: "Ochrona i pielęgnacja"

Polecane artykuły:

Duże aspiracje małych mia(...)

Siechnice i Łomianki stanowią przykład odważnych, szybko rozwijających się miast, wykorzystujących pozyskane środki zewnętrzne na przekształcenia w układzie urbanistycznym. Mimo iż mają one całkiem odmienne typy układu przestrzennego, to charakteryzują się podobnymi problemami, szczególnie że dotyczą one kształtowania miejskich przestrzeni publicznych. Siechnice i Łomianki należą do miast stosunkowo młodych – otrzymały one prawa miejskie u schyłku XX w. Ponadto oba (...)
»

Samowola budowlana i jej (...)

Przepisy Ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. DzU z 2006 r. nr 156, poz. 1118, z późn. zm.) mają na celu zapewnienie ładu, porządku i bezpieczeństwa w procesie inwestycyjno-budowlanym. Ustawodawca przyjął więc za generalną klauzulę wymóg uzyskania pozwolenia na prowadzenie wszelkich prac budowlanych, chyba że wyraźnie z tego obowiązku zwalnia. Zwolnienia te, zgodnie z treścią art. 29, dotyczą małych obiektów o nieskomplikowanej architekturze(...)
»