Wszystkie artykuły w kategorii: "Ochrona i pielęgnacja"

Reklama

Polecane artykuły:

Ceny w rozliczeniach za u(...)

Odpowiednio do uregulowań zawartych w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, rozliczenia za takie usługi są prowadzone przez przedsiębiorstwa wod-kan z odbiorcami usług na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzanych ścieków. Stroną umowy z przedsiębiorstwem może być osoba, której nieruchomość została przyłączona do sieci, posiadająca tytuł prawny do korzystania z ni(...)
»

Jaka solidarność energety(...)

Jaka solidarność energetyczna? Czytając tytuł tego felietonu, może ktoś pomyśli znużony: „Po co kolejny tekst o energii”? Zastanówmy się jednak nad bardzo obrazowym przykładem. Co będzie się działo, gdy zabraknie elektryczności przez dwie albo dwanaście godzin? Nasza cywilizacja bez energii zatrzymuje się. Teza, że bezpieczeństwo energetyczne stanowi o racji stanu, jest już truizmem, ale właśnie dlatego kwestie te wymagają częstego nagłaśniania.(...)
»