Wszystkie artykuły w kategorii: "Ochrona i pielęgnacja"

Reklama

Polecane artykuły:

Jak rozumieć nowość?(...)

Do redakcji „Przeglądu Komunalnego” wpłynął list od Marka Puzi, Dyrektora Handlowego MWM Brzesko. Jest on komentarzem do artykułu „Spotkanie nad zalewem”, który zamieściliśmy w lipcowym wydaniu miesięcznika. Poniżej publikujemy treść nadesłanego listu. (red.) Jak rozumieć nowość? W „Przegląd(...)
»

NO-DIG Poland 2016(...)

VII Międzynarodowa Konferencja „Technologie Bezwykopowe NO-DIG Poland 2016” odbyła się w dniach 12-14 kwietnia 2016 r. w Kielcach-Cedzynie. Spotkanie organizowane jest od 2005 r. w cyklu dwuletnim, a w każdej z edycji brało udział liczne grono uczestników, w tym przedstawiciele środowiska naukowego, przedsiębiorstw wod-kan, firm projektowych i wykonawczych oraz producentów materiałów i urządzeń stosowanych w inżynierii bezwykopowej. Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia ściśle związane z (...)
»