Wszystkie artykuły w kategorii: "Kształtowanie przestrzeni"

Polecane artykuły:

Porównanie banków informa(...)

Monitoring odpadów W obowiązujących przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska bardzo modne stało się słowo „monitoring”. Wynika to głównie z dostosowania polskich regulacji w tym zakresie do wymogów unijnych. Monitoring środowiska, którego elementem jest monitoring gospodarki odpadami, stanowi istotny instrument zarządzania środowiskiem. System monitoringu gospodarki odpadami można zdefiniować jako systematyczne zbieranie, ewidencję i ocenę ilości, r(...)
»

Szkoleniowo o zużytej ele(...)

„Recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego” to tytuł konferencji szkoleniowej, która odbyła się w kwietniu br. w Warszawie. Konferencja adresowana była do wszystkich, których dotyczą obowiązki wynikające z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, a więc do wprowadzających sprzęt, zbierających, zakładów przetwarzania, recyklerów, a także sklepów. Ku zaskoczeniu organizatorów, wzięło w niej udział 250 osób. Program konferencji został pod(...)
»