Wszystkie artykuły w kategorii: "Kształtowanie przestrzeni"

Polecane artykuły:

Urządzenia i praca sieci (...)

Przepompownie ścieków bytowych w układach technologicznych kanalizacji ciśnieniowej mogą mieć wiele rozwiązań. Istotna jest analiza budowy i pracy przepompowni, ułatwiająca wykonawcom i projektantom wybór. Istnieją na rynku przepompownie wykonane z betonu oraz z tworzyw sztucznych wyposażonych w pompy wirowe lub wyporowe. Przepompownie przydomowe Przepompownie przydomowe mogą obsługiwać do pięciu budynków i pracują w systemie kanalizacji ciśnieniowej. Są wykonywane z b(...)
»

Kiedy składowisko przesta(...)

Podmiotem zobowiązanym do zamknięcia legalnie eksploatowanego składowiska odpadów jest zarządzający nim. Z reguły to także adresat decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska. Przyjąć należy, że obowiązek ten materializuje się z chwilą zaprzestania eksploatacji lub gdy jego prawidłowa (zgodna z instrukcją) eksploatacja jest niemożliwa. Jednocześnie zarządzający składowiskiem jest w zasadzie jedynym podmiotem, który może zamknąć prawidłowo eksploatowane składowisko(...)
»