Wszystkie artykuły w kategorii: "Architekt krajobrazu"

Polecane artykuły:

Nowy system wsparcia OZE (...)

Od momentu przedstawienia pierwszego projektu zmian systemu wsparcia odnawialnych źródeł energii minęły ponad trzy lata, ale nadal nie ma pewności, jaki system wsparcia zostanie ostatecznie wprowadzony. Obecnie najbardziej prawdopodobne jest odejście od rozwiązania kwotowego na rzecz taryf gwarantowanych wraz z ograniczeniem zakresu wsparcia. Czy taka zmiana okaże się receptą na główne mankamenty aktualnego systemu? Główne mankamenty (...)
»

Depozyt – czy coś zmieni (...)

W systemie zbiórki i przetwarzania ZSEE występują trzy główne problemy, które sprawiają, że działalność zakładów przetwarzania stała się nieopłacalna, a wytyczone przez przepisy UE docelowe poziomy zbiórki mogą być zagrożone. Od 2021 r. powinniśmy osiągać poziom zbiórki w wysokości 65% masy wprowadzonej na rynek, co oznacza, że musimy niemal podwoić ilość zbieranych elektroodpadów. Pierwszym problemem jest brak odpadów w legalnym systemie z(...)
»