Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Tego NIK(t) się nie spodz(...)

W realizacji polskiego celu energii z OZE ważną rolę odgrywa wykorzystanie energii pochodzącej z wiatru. Niestety, kontrola przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli (NIK) w okresie od 29 sierpnia 2013 r. do 14 lutego 2014 r., obejmująca lata 2009-201, wykazała, że budowane w Polsce farmy wiatrowe nie spełniają wielu wymogów prawnych. Kontrolą objęto takie działania, które miały istotne znaczenie dla przedmiotu kontroli przed i po wymienionym okresie.(...)
»

Po co się nadymać?(...)

O radości i zadowoleniu – dzisiaj właśnie o tym napiszę. Dlaczego o radości? Bo wiosna. A dlaczego o zadowoleniu? Bo mamy powody do czucia satysfakcji. Z reguły, niestety, jesteśmy dosyć smutni. Nie wiem, z czego to wynika i nie mam ochoty się w to zagłębiać. A czy możemy być weselsi? To raczej pewne. Uczestniczyłem ostatnio w różnych wydarzeniach naukowych. Konferencjach, wykładach i sympozjach. Zauważyłem, że ludzie, którzy zajmują dość ważne stanowiska, stają się bardzo poważni. (...)
»