Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Spotkanie ZP FEO z przeds(...)

Członkowie Związku Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej (ZP FEO) spotkali się 26 listopada br. z przedstawicielem Departamentu Energii Odnawialnej Ministerstwa Gospodarki (MG) Sebastianem Stępnickim oraz przedstawicielem Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) Adamem Ogrodnikiem, aby wspólnie omówić kilka ważnych spraw. Spotkanie miało na celu m.in. omówienie problemów związanych z certyfikacją instalatorów oraz akredytacją organizatorów szkoleń instalatorów (art. 20h do 20zd, Ustawy z(...)
»

Zielone dachy w walce z l(...)

  Dużą rolę w minimalizowaniu lokalnych podtopień mogą odgrywać zielone dachy. Jednak w Polsce ich właściwości retencyjne są ciągle niedoceniane. Dziwi to, tym bardziej że powodzie i podtopienia występują w każdej części kraju.   Trzeba pamiętać, że usuwanie skutków powodzi oraz zapewnienie porządku i utrzymanie czystości na terenach popowodziowych należy do zadań gminy. Według wstępnego bilansu, tegoroczna powódź w Polsce spowo(...)
»