Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Wspomnień czar(...)

Jubileuszowa edycja Konkursu „Przeglądu Komunalnego” o Puchar Recyklingu dobiegła końca. Uhonorowano najlepszych zbieraczy, rozdano statuetki, nagrody finansowe i rzeczowe. I mimo że sytuacja na rynku surowców wtórnych była niepokojąca – udało się znaleźć chętnych do udziału, a nawet zwiększyła się ich liczba. 10 lat temu, gdy narodził się pomysł zorganizowania przedsięwzięcia, w którym jednostki zajmujące się selektywną zbiórką odpa(...)
»

Usuwanie zanieczyszczeń z(...)

Wypełnienie głównego celu środowiskowego RDW 2000/60/UE dotyczącego zapewnienia dobrego stanu wód powierzchniowych nie będzie możliwe bez odpowiedniego oczyszczania ścieków deszczowych. Ścieki deszczowe, spływające ze zlewni zurbanizowanej, powstające w fazie spływu powierzchniowego, charakteryzują się wysoką zmiennością składu zanieczyszczeń oraz nierównomiernością zrzutu ładunku zanieczyszczeń w jednostce czasu. Ścieki opadowe po(...)
»