Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Problemy ochrony przeciwp(...)

Rozwój społeczności ludzkich zawsze związany był z rzekami. Powstałe w dolinach wielkich rzek dawne cywilizacje rozwinęły skuteczne metody upraw zbóż, rybactwa, planowania miast i ich zabudowy oraz budowy rozwiniętych systemów nawadniających, a także wprowadziły wydajny śródlądowy transport wodny. Cyklicznie występujące wezbrania były wyczekiwanym zjawiskiem, które nie było niszczącą powodzią, ale dawało podstawy dla utrzymania gospodarki i dalszego wzros(...)
»

Zanim zgaśnie światło – k(...)

Paradoksalnie kryzys przysłużył się elektroenergetyce, bo zapotrzebowanie na prąd spadło w ubiegłym 2008 r. o 8%. I wciąż spada. Mniejsze o 2000 MW wymagania mocy szczytowej pozwoliły łagodnie przejść przez sezon zimowy. Niedługo system stabilnie wesprze ponad 400 MW z Łagiszy. Może uda się przeżyć także lato z wyłączoną elektrolizą w konińskiej Hucie Aluminium. Może kilka innych fabryk także się wyłączy? Nie będzie trzeba ogłaszać 20 stopnia zasilenia w trakcie kampanii wybo(...)
»