Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

XXVIII Zjazd Krajowego Fo(...)

Wojciech Janka prezes Zarządu Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast W dniach 17–20 maja Rytro koło Nowego Sącza już po raz drugi będzie gościć uczestników XXVIII Zjazdu Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast. Bogaty program spotkania przewiduje omówienie aktualnych problemów dotyczących prowadzenia zakładów gospodarki odpadami. Z zagadnieniami termicznego przekształcania odpadów, jako niezbędnego elementu gospodarki odpadami k(...)
»

O dwóch wadach kardynalny(...)

Uwagi krytyczne dotyczące ustawy wodociągowej Powodem „hiperinflacji prawa” w niewielkim tylko stopniu jest potrzeba dostosowania naszych ustaw do prawa unijnego. W większym stopniu przyczyną tego zjawiska jest ciągłe poprawianie kleconych byle jak ustaw, przeświadczenia, że „ustawa jest dobra na wszystko” oraz zanik sztuki interpretacyjnej1. Uchwalona w 2001 r. ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków or(...)
»