Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Rtęć w środowisku przyrod(...)

Znaczenie rtęci jako substancji skażającej środowisko naturalne wynika ze specyficznej natury tego metalu, zdeterminowanej mnogością źródeł zanieczyszczenia, lotnością, ruchliwością, trwałością i dużą toksycznością jej poszczególnych form chemicznych – głównie metylortęci i rtęci pierwiastkowej. Toksyczny wpływ na organizmy żywe Zdolność metylortęci do bioakumulacji i biomagnifikacji w organizmach żywych (szczególnie w rybach i morskich ssakach) do poziomów tysią(...)
»

Kolejne zmiany w ustawie (...)

Jan Jerzmański W bieżącym roku ustawę o odpadach zmieniono już dwa razy – a zanosi się na trzecią zmianę. Pierwsza z nich nastąpiła po uchwaleniu Ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej (DzU nr 96, poz. 959). Zmiany te polegały na dodaniu odnośnika wymieniającego akty prawa europejskiego wdrażane przez ustawę o odpadach. (...)
»