Drzewa do nasadzeń na terenach publicznych

wydany w Zieleń Miejska – 2015-2
  DRUKUJ

Rola zieleni, jako nieodłącznego elementu miast, jest ogólnie znana i doceniana. Roślinność pełni głównie funkcję estetyczną i klimatotwórczą, ale również powinna towarzyszyć miejscom rekreacji i wypoczynku.

Dzięki zieleni zmienia się krajobraz ulicy, jej kolorystyka, co w zasadniczy sposób wpływa na wygląd miejsca i psychikę człowieka. Obecnie można zauważyć, że nasadzenia na terenach zieleni ulegają pozytywnym przekształceniom. Wraz z rozbudową miast i osiedli nowe obszary przeznacza się na parki, zieleńce czy zieleń izolacyjną oraz wprowadza się nowe gatunki i odmiany. Nadal ważnym elementem struktury i krajobrazu miasta jest zieleń przy ulicach. Mimo pogarszających się warunków środowiska miejskiego dla roślin, sadzi się drzewa, zwracając większą uwagę na odpowiedni dobór gatunków albo odmian. Rośliny pow [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus