Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zmiany w prawie na przest(...)

Ostatni czas to jednak okres niespotykanej dotąd skali aktywności oraz dynamiki legislacyjnej. Od 1 października 2001 r. w polskim porządku prawnym obowiązuje ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, która zastąpiła wcześniej obowiązującą ustawę o ochronie i kształtowaniu środowiska z 1980 r. Akt ten, jako filar systemu ochrony środowiska w Polsce, odwołując się do konieczności przestrzegania wymagań zrównoważonego rozwoju, określił generalne zasady i ustanowił wspólne(...)
»

Problematyczne rozporządz(...)

W Dzienniku Ustaw ukazało się Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Poniżej prezentujemy kilka opinii na jego temat i prób odpowiedzi na pierwsze wątpliwości. Ponieważ w Ministerstwie Zdrowia odesłano nas do Państwowego Zakładu Higieny, dlatego prezentujemy wypowiedź przedstawiciela tej instytucji (o rozporządzeniu patrz też s. 71). (red.) (...)
»