Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Każdy może korzystać z cz(...)

Ponad pół roku minęło od momentu, w którym Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej wystartowało z proekologicznym Programem Polskie Gwarancje Pochodzenia Energii. Fakt, że w tym czasie do akcji włączyły się takie firmy, jak Siemens, Electrolux czy BOŚ Bank, dowodzi, że inicjatywa zyska zainteresowanie firm o różnym profilu, tym bardziej że Program to nie tylko prosta platforma kupna-sprzedaży gwarancji pochodzenia, ale też szereg dodatkowych działań promujących wiedzę o OZE. Ocz(...)
»

Ramowe regulacje stosowan(...)

Produkcja i wykorzystanie biopaliw ciekłych, w tym bioetanolu i biodiesla, stała się w ostatnich latach przedmiotem poważnych inicjatyw ustawodawczych w krajach członkowskich Unii Europejskiej oraz Komisji Europejskiej, a w ostatnich miesiącach przedmiotem poważnej debaty politycznej także w Polsce. Rośnie przekonanie, że biopaliwa są dobrym rozwiązaniem dla Polski, a zwłaszcza dla krajowego rolnictwa. W wyniku debaty następuje systematyczny wzrost świadomości w tym zakresie, a jednocześnie(...)
»