Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Dialog społeczny o spalar(...)

XI Wielkopolskie Forum Ekologiczne Już po raz jedenasty wydawca „Przeglądu Komunalnego” – firma Abrys – zorganizował Wielkopolskie Forum Ekologiczne, które w tym roku poświęcone było termicznemu unieszkodliwianiu odpadów. Po raz pierwszy jednak Forum nadano charakter społecznej debaty, jako że temat, który wybrano do dyskusji, wzbudza wiele kontrowersji. W debacie uczestniczyło ok. 250 osób: przedstawicieli samorządów lokalnych, firm zajmujących s(...)
»

Sprzęt do eksploatacji si(...)

Jaka jest nasza sieć kanalizacyjna, nie każdy chyba wie. Najwięcej informacji możemy oczywiście otrzymać bezpośrednio u kierowników sieci w zakładach wodociągowo-kanalizacyjnych.   To oni znają każdą rurę, studzienkę i miejsca, gdzie mogą wystąpić w najmniej oczekiwanym czasie awarie. Większość społeczeństwa stara się tego skrytego pod ziemią problemu nie dostrzegać. Larum podnosi się dopiero wtedy, gdy np. tuż przed świętami Bożego Narodzeni(...)
»