Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Raport wod-kan - separato(...)

Zestawienie producentów i dystrybutorów separatorów przygotowano na podstawie ankiet uzyskanych z firm. Opracowanie redakcji. Raport (PDF)(...)
»

Z unijnego podwórka(...)

Odpady cenne jak złoto Komisja Europejska opublikowała sprawozdanie, w którym wyjaśnia, w jaki sposób można przekształcić problem związany z odpadami w źródło zasobów. – Odpady są zbyt cenne, by je po prostu wyrzucać, a jeżeli będziemy nimi odpowiednio gospodarować, możemy wykorzystać ich wartość w gospodarce. Obecnie sześć państw członkowskich łączy niemal zerowy poziom składowania i wysokie współczyn(...)
»