Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Korzyści i koszty partner(...)

Wobec zaniedbań w zakresie usług publicznych powstałych w Polsce w dobie realnego socjalizmu władze publiczne stanęły przed wyzwaniem, jakim jest rozbudowanie w jak najkrótszym czasie szeroko rozumianej infrastruktury przy bardzo ograniczonym budżecie. Od lat poszukiwano zatem „cudownego”sposobu, który umożliwiłby zaangażowanie dużych nakładów finansowych przy minimalnym obciążeniu budżetów podmiotów sektora publicznego. Takim sposobem okazało(...)
»

Świat odpadów(...)

Najlepsi i najgorsi recyklerzy Wielkiej Brytanii Firma Business Waste ogłosiła, że najlepszymi recyklerami w Wielkiej Brytanii są rolnicy. Potwierdziły to badania, polegające na analizie generowanych przez poszczególne grupy zawodowe ilości odpadów nadających się do recyklingu w stosunku do odpadów trafiających na składowiska lub do spalarni. Okazało się, że gospodarstwa i fabryki, których zyski zależą od ponownego wykorzystania oraz recyklingu określonych materiałó(...)
»