Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Niemcy społeczeństwem rec(...)

Poziom odzysku odpadów komunalnych w Niemczech wynosi obecnie 60%, a odpadów przemysłowych – 40%. Poważny udział w masie odpadów stanowią pozostałości budowlane i te pochodzące z wyburzeń. W 2003 r. wytworzono 366 mln ton odpadów, z czego ok. 60% stanowiły odpady budowlane i odpady z rozbiórek, 14% – odpady komunalne (po odzysku odpadów biodegradowalnych i nadających się do recyklingu), a 13% – odpady przemysłowe. W tym samym roku wyprodukowano ok. 50 mln ton (14%) odpadów (...)
»

Tymczasowe zalecenia(...)

Porządkowanie i sanitacja zagrody wiejskiej po ustąpieniu powodzi Mikołaj Sikorski W związku z katastrofalną powodzią, która objęła znaczną część naszego kraju, w Katedrze Technologii Wody i Ścieków Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Świętokrzyskiej opracowano tymczasowe zalecenia dotyczące problemów sanitacji i przywracania zagród do funkcjonowania po ustąpieniu powodzi. Są one adresowane głównie do samorządów gminnych i ludności wiejskiej oraz podmiejskiej(...)
»