Wszystkie artykuły w kategorii: "Temat numeru"

Polecane artykuły:

Kompostowanie odpadów w T(...)

Bliska perspektywa członkostwa Polski w Unii Europejskiej oraz zakończenie negocjacji w obszarze „Środowisko” wymusza dostosowanie polskiego prawa ochrony środowiska do uregulowań prawnych, obowiązujących w UE. Problem gospodarki odpadami stanowi istotny element tego procesu. Przyjęty w 2002 r. przez Radę Ministrów „Krajowy plan gospodarki odpadami” jest ważnym krokiem, zmierzającym do uporządkowania gospodarki odpadami. Ustawa o odpadach z 27 kwie(...)
»

Zmieniać ustawę. Ale w ja(...)

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach pod względem formalnym jest przykładem, jak taki akt prawny wyglądać nie powinien. Obecna wersja ustawy to efekt 40 nowelizacji. Uchwalona 13 września 1996 r., zaledwie po siedmiu latach od urynkowienia polskiej gospodarki, po szeregu rewolucyjnych zmian, w swej pierwotnej wersji jest w zasadzie nie do poznania. Liczyła wówczas 14 artykułów, dziś, razem z tymi uchylonymi, jest ich 82, przy czym znakomitą większość o(...)
»