Wszystkie artykuły w kategorii: "Inspiracje"

Polecane artykuły:

Mieszkania komunalne. Pom(...)

Prawo do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych należy uznać za podstawowe prawo człowieka. Jednakże już samo wskazanie gminy jako właściwej jednostki do tworzenia warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej wydaje się problematyczne – ze względu na duże zróżnicowanie potencjału ekonomicznego, społecznego i organizacyjnego gmin w Polsce. Podstawę do zaspokojenia i ochrony praw mieszkaniowych obywateli stanowi Konstytucja RP, (...)
»

Środowisko i zdrowie(...)

Konferencja (4 grudnia 2003 r. W-wa) „Partnerstwo na rzecz zdrowia środowiskowego”, której organizatorem był Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach, miała charakter informacyjny. Jej głównym celem było wzmocnienie aktywności i współdziałania różnych grup społecznych na rzecz zwiększenia poczucia bezpieczeństwa ekologicznego i zdrowotnego. W konfer(...)
»