Wszystkie artykuły w kategorii: "Inspiracje"

Polecane artykuły:

Edukacja poprzez sztukę(...)

Nietypową formą edukacji ekologicznej jest sztuka recyklingowa. Odpady powstające w każdym gospodarstwie domowym oraz niepotrzebne i zużyte przedmioty mogą stać się podstawą do stworzenia oryginalnych projektów.  Przykładem mogą być prace wykonane z zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE) w ramach ogólnopolskiego konkursu ART TECH DESIGN, organizowanego przez Fundację Aeris Futuro. W konkursie wyod(...)
»

Twardy orzech do zgryzien(...)

Do istotnych problemów współczesnej technologii wody zalicza się także te, które wynikają z interakcji między własnościami i jakością wody, opuszczającą zakład uzdatniania, a siecią wodociągową, niekorzystnie wpływającą na jakość wody w kranie u odbiorcy. Jest to zagadnienie bardziej złożone, niż wynikałoby to z samej tylko agresywności wody, czy też z wysokiej jej twardości. Złożoność ta wynika z następujących faktów. Po pierwsze, sieć wodociągowa oddziałuje na wprowadzaną do (...)
»