Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Izba sekunduje samorządom(...)

W ostatnim czasie dość głośno dyskutuje się nad zasadnością niektórych przepisów, mających niebawem wejść w życie za sprawą nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (u.c.p.g.). Najwięcej kontrowersji budzi, oczywiście, obowiązek organizowania przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych nawet w przypadku, gdy gmina dysponuje przedsiębiorstwem powołanym wyłącznie do tego celu. Orężem w tej walce stała się niespójność zap(...)
»

Połączmy siły(...)

Pani prof. Ewa Symonides w liście do redakcji (PK 07/2004) podjęła ostrą polemikę z moim artykułem dotyczącym programu Natura 2000. Cieszę się, że pani profesor tak gorąco zareagowała na mój tekst. Oznacza to, że uwagi krytyczne docierają do Ministerstwa Środowiska i nie są traktowane obojętnie. Pomimo polemicznego żaru i wielu zarzutów pod moim adresem z listu pani Symonides wynika, że w kwestiach zasadniczych jesteśmy zgodni – przyrodę polską trzeba jak n(...)
»