Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zarządzanie majątkiem w n(...)

Zmiany w prawie wprowadzające zasadę „zanieczyszczający płaci” oraz dalsze inwestycje w infrastrukturę wod-kan nie będą sprzyjać obniżaniu kosztów produkcji i dystrybucji wody oraz oczyszczania i odprowadzania ścieków. Pomimo poniesionych już ogromnych nakładów, inwestycje w gospodarkę wodno-ściekową w aglomeracjach nie zostały jeszcze zakończone. Dlatego zrównoważone zarządzanie majątkiem w przedsiębiorstwie, które na przestrzeni kilku ostatnich lat w dużym stopniu rozbudowało swoją (...)
»

Miastom zabrakło energii?(...)

W ciągu czterech miesięcy od ogłoszenia naboru przez NFOŚiGW tylko osiem samorządów złożyło wnioski w ramach programu Prosument. Wśród nich nie ma ani jednego dużego miasta! Dlaczego tylko małe gminy wiejskie chcą brać udział w programie? Prosument to program, w ramach którego NFOŚiGW przyznaje dotacje na zakup i montaż mikroinstalacji OZE. Samorządy mogą pośredniczyć w uzyskaniu dofinansowania dla mieszkańców, wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych. Pomimo, że dot(...)
»