Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Nowości(...)

W trzech formatach Dwanaście wersji kolorystycznych, trzy dostępne formaty i nieskończone możliwości aranżacyjne – tak promowana jest kolekcja kostki brukowej Arco Lux – nowa propozycja w katalogu Jadar Garden. Kostkę wykonano z barwionej masy betonowej z zawartością kolorowego kruszywa. Jest dostępna w trzech formatach: trapezoidalnym, prostokątnym i kwadratowym, co ułatwia aranżowanie przestrzeni. Dzięki zaawansowanej technologii płukania, kostka Arco Lux do złudz(...)
»

Składowiska odpadów w now(...)

Ryszard Szpadt Biorąc pod uwagę zaostrzające się kryteria akceptacji odpadów do składowania, w przyszłości nie będzie możliwe w Polsce składowanie odpadów surowych. Dyrektywa składowiskowa, a także projekt nowej ustawy wymagają obróbki odpadów przed składowaniem metodami fizycznymi, chemicznymi, termicznymi lub biologicznymi, w tym również przez sortowanie. Należy jednak domniemywać, że zostaną wprowadzone jednoznaczne kryteria dotyczące wytrzymałości mechanicznej odpadów, z(...)
»