Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Metan z węgla jako ważny (...)

Istotnym elementem polskiego miksu energetycznego może być metan zawarty w pokładach węgla kamiennego. Jest to znacznie czystsze źródło energii, emitujące mniej gazów cieplarnianych niż węgiel. Już dzisiaj pozyskujemy i wykorzystujemy energetycznie znaczne ilości metanu uwalnianego w wyniku działalności górniczej, związanej z wydobyciem węgla kamiennego. Natomiast wciąż wielkim wyzwaniem jest pozyskiwanie metanu z pokładów, które jeszcze nie są eksploatowane (tzw. o(...)
»

Rozwój najnowszych techno(...)

Nadmierny rozwój cywilizacyjny powodujący zmianę klimatu (wywołaną emisją gazów cieplarnianych) stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i życia zarówno ludzi, jak i zwierząt. Jednocześnie coraz bardziej realna staje się możliwość wyczerpania się dostępu do źródeł taniej ropy naftowej i gazu, stanowiąca zagrożenie bezpieczeństwa energetycznego Europy. Unia Europejska jest w stanie pokryć jedynie połowę swoich potrzeb energetycznych z własnych zasobów, co w konsekwencji prowadzi do (...)
»