Wszystkie artykuły w kategorii: "Technika"

Polecane artykuły:

Informator(...)

  Uwzględniono polskie postulaty   Parlament Europejski zatwierdził 7 lipca br. dyrektywę o emisjach przemysłowych, zakładającą m.in. ograniczenie emisji szkodliwych pyłów, tlenków azotu i tlenków siarki przez przemysł. Dyrektywa nowelizuje i scala siedem obowiązujących aktów prawnych, w tym dyrektywę w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z (...)
»

Unijna dyrektywa OZE(...)

Bułgaria stanęła na wysokości zadania i tuż przed zakończeniem swojej unijnej prezydencji zamknęła temat dyrektywy OZE. Komisja Europejska, Parlament Europejski oraz Rada UE w ramach unijnych negocjacji wypracowały stanowisko w kwestii tego dokumentu. Jego kształt jest w dużej mierze zgodny z oczekiwaniami IGCP. Kluczowe prace negocjacyjne Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie skupiały się na celu OZE, który państwa członkowskie będą musiały uzyskać do 2030 r., or(...)
»