Wszystkie artykuły w kategorii: "Rośliny"

Polecane artykuły:

Wdrażanie norm dotyczącyc(...)

  Wdrażanie norm zapewnienia jakości paliw produkowanych z biomasy jest postrzegane przez Komisję Europejską (KE) jako kluczowe dla budowy stabilnego, jednorodnego rynku paliw. Dlatego projekt o akronimie „SoildStandards” i długiej nazwie „Wspieranie procesu wdrażania norm jakości i zrównoważonego rozwoju oraz systemu certyfikacji dla paliwa z biomasy” został przez KE pozytywnie zaopiniowany i zespół specjalistów w kwiet(...)
»

Realny wymiar gospodarki (...)

Powstanie nowego pakietu dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym znacząco zmieni prawodawstwo dotyczące odpadów. Czy będzie miało wpływ na branżę recyklingu? A jeśli tak, to w jaki sposób? Stanie się to poprzez działanie na rzecz wdrożenia środków i działań, które będą miały faktyczny wpływ na codzienną działalność biznesową przedsiębiorstw z branży recyklingu. Jednakże przed opisaniem środków, na rzecz wdrożenia których działa Europejska Konfederacja Recyklingu (...)
»