Wszystkie artykuły w kategorii: "Kształtowanie przestrzeni"

Polecane artykuły:

Gotowość w opłacie abonam(...)

Obecnie obowiązujące przepisy o opłacie abonamentowej przysparzają wiele problemów zarówno samorządom, jak i przedsiębiorstwom wodociągowo-kanalizacyjnym. Czy można rozliczać opłaty za wodę w sposób sprawiedliwy dla wszystkich? W trakcie kalkulacji taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przedsiębiorstwa wod-kan, ustalając ostateczną wysokość opłaty abonamentowej bardzo często rezygnują z wyodrębnienia kosztów za utrzymanie w gotowości(...)
»