Wszystkie artykuły w kategorii: "Informacje"

Polecane artykuły:

Informator(...)

Gigantyczna pomoc dla polskich rzek Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu otrzymał blisko 4 miliony dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na poprawę bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. Pieniądze przeznaczono na zakup urządzenia o nazwie Watermaster, które ma pomóc w rozwiązaniu problemów z pogłębianiem, utrzymaniem i regulacją koryt rzecznych. Ta wielozadaniowa koparka przypomina wyglądem gi(...)
»

Informator(...)

Wyczekiwana inwestycja Blisko 8,5 mln zł (netto) unijnej dotacji otrzymała podwarszawska gm. Radziejowice na realizację projektu pn. „Racjonalna gospodarka wodą w aspekcie społeczno-gospodarczego rozwoju gmin Mazowsza Zachodniego – gmina Radziejowice”. Środki finansowe przyznane zostały z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (Działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM).(...)
»