Wszystkie artykuły w kategorii: "Architekt krajobrazu"

Polecane artykuły:

Potencjał odpadów żywnośc(...)

Biogazownie rolnicze są instalacjami produkującymi energię w sposób stabilny i przyjazny środowisku. Ze względu na nieustabilizowane regulacje prawne ich rozwój w ostatnich latach nie był dynamiczny. Mimo tego warunki do budowy i eksploatacji w Polsce są dobre, co wynika w głównej mierze z rozwiniętego rolnictwa oraz coraz silniej rosnącego sektora przetwórstwa żywności, który wytwarza bardzo duże ilości odpadów biodegradowalnych. Aktualnie – poza właściwym wyborem (...)
»

Niepokojący brak uregulow(...)

W Polsce od lat zaniedbywane było zagadnienie prowadzenia racjonalnej gospodarki odpadami stałymi. Powszechnie przyjętym rozwiązaniem stał się wywóz odpadów na lepiej lub gorzej urządzone składowiska, które stanowią zagrożenie dla środowiska. Przystępując do Unii Europejskiej i podpisując Traktat Akcesyjny, Polska przyjęła na siebie zobowiązania, związane z uwzględnieniem w naszym prawie i działaniach logicznych rozwiązań systemowych gospodarki odpadami. Pojedynczy samorząd nie jest w stanie(...)
»