Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Ochrona wód - potrzebna c(...)

Jeden z powiatowych naczelników ochrony środowiska stwierdził, że nie ma ustawowego obowiązku wykonywania programu gospodarki ściekowej oraz, że nikt go do wydawania pieniędzy na coś takiego nie zmusi. Może osoby podważające zasadność wykonywania szczegółowych programów ochrony wód zajęłyby się problemami uściśleń definicji i programami bez odsyłania problemu ad Kalendas Graecas, bo tak im wygodnie. Pojawia się coraz więcej ogłoszeń przetargów publicznych na wykonanie ustawowyc(...)
»

Obszary specjalne Cz. III(...)

Istnieje kilka aktów prawnych, które mają znaczenie dla ochrony krajobrazu – zarówno pośredniej, jak i bezpośredniej. Wyznaczają one tzw. obszary specjalne. Forma i zakres obszarów specjalnych determinują działania mające na celu ochronę krajobrazu na tych terenach. Oprócz opisanych wcześniej form („Przegląd Komunalny” 9/2013 i 10/2013) można wymienić kolejne obszary specjalne, mające znaczenie dla ochrony krajobrazu. Są to zespoły przyrodniczo-krajobrazowe – w rozu(...)
»