Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Charakter prawny opomiaro(...)

Obserwacja w szczególności stosunków gospodarczych podmiotów zajmujących się gospodarką wodną oraz oczyszczaniem ścieków pozwala stwierdzić, że w dalszym ciągu istnieje kontrowersja dotyczące tego, jaki jest charakter prawny cieczy w urządzeniach przesyłowych, takich jak rurociągi czy sieci wodno-kanalizacyjne. Spory w tym przedmiocie koncentrują się na zagadnieniu, czy ciecze w takich urządzeniach kwalifikować należy jako rzeczy, czy jak(...)
»

ENVITEC - numer 1 w Europ(...)

W dniach od 14 do 17 maja 2001 r. odbyły się w Duxsseldorfie największe targi specjalistyczne poświęcone technikom zaopatrzenia w energię i usuwania odpadów. Są to w chwili obecnej targi numer 1 w branży ochrony środowiska. Żadna tego typu impreza nie oddaje tak dobrze, jak one, aktualnego stanu technologii i technik stosowanych w tej dziedzinie. Jest to miejsce spotkań fachowców z branży, ludzi, którym dobro środowiska naturalnego leży na sercu i którzy szukają rozwiązań dla palących problem(...)
»