Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Polityczne ceny wody i śc(...)

O poziomie taryfowych cen za wodę i ścieki oraz o tym, że zależą one od uwarunkowań politycznych, pisano już nie raz, m.in. na łamach „Przeglądu Komunalnego”1. Warto więc pokazać ilościowe skutki oddziaływań polityków i zastanowić się, co można zrobić, aby ekonomia w tej branży nie była tak bardzo rozmyta. Ceny 1 m3 dostarczanej wody i odprowadz(...)
»

EMAS dla branży gospodark(...)

EMAS dla branży gospodarki odpadami Ostatnie lata dla branży gospodarki odpadami w Polsce to czas dynamicznych zmian. Nowe przepisy, nakładając kolejne obowiązki, wymusiły zaangażowanie znacznego kapitału i czasu na dostosowanie do zmieniających się warunków. Jednak samo nadążanie za zmieniającym się prawem nie gwarantuje już przewagi konkurencyjnej. Coraz istotniejsza staje się kultura organizacyjna firm, bazujących na efektywnym zarządza(...)
»