Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Biogaz w sieci gazu ziemn(...)

Zasilanie sieci gazu ziemnego oczyszczanym i uzdatnianym biogazem pozwala na uzyskanie wyższych współczynników sprawności. W Niemczech, w miejscowości Pliening (na wschód od Monachium), działa od 2006 r. pierwsza instalacja produkująca i przygotowująca biogaz dla tego celu. Nośnikiem energii zarówno w biogazie jak i gazie ziemnym jest metan. Różnica leży w zawartości metanu &#(...)
»

Za wcześnie na wnioski(...)

Marek Sobiecki Dyrektor Departamentu Polityki Ekologicznej w Ministerstwie Środowiska, wcześniej w latach 1998-2001 dyrektor Departamentu Polityki Ekologicznej i Integracji Europejskiej w tym Ministerstwie. W latach 2000-2001 odpowiedzialny w Ministerstwie Środowiska m.in. za przygotowanie projektu ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej. Członek licznych Zespołów i Komitetów resortowy(...)
»