Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Recykling kołem się toczy(...)

Nakładem Wydawnictwa Instytutu Technologii Eksploatacji z Radomia w 2007 r. ukazała się książka „Recykling samochodów w Polsce”. Jej autorką jest Agnieszka Merkisz-Guranowska, a publikacja stanowi kontynuację, aktualizację oraz poszerzenie wiadomości zawartych w poprzedniej książce – „Aspekty rozwoju recyklingu w Polsce”. Zmiany dotyczą m.in. wejścia w życie w Polsce ustawy z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z e(...)
»

Nowa rola planów gospodar(...)

Ustawa z 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (DzU nr 175, poz. 1458) przyniosła istotne zmiany w zakresie planowania w gospodarce odpadami. Pozornie zmiany, jakich dokonano w rozdziale 3 ustawy o odpadach – zatytułowanym Plany gospodarki odpadami – nie są wielkie. Trzeba jednakże pamiętać, że nie są to jedyne przepisy, które uległy zmianie w omawianym zakresie. Pierwszym zagadnieniem, na które warto zwrócić uwagę, je(...)
»