Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

O tym samym, ale nie to s(...)

Rozważania sceptyczniejącego optymisty W dziedzinie stosowania metod termicznych w gospodarce odpadami komunalnymi ciągle dzieje się wiele ciekawych rzeczy, które i dla nas w Polsce są dość ważne. Poznawanie doświadczeń innych pozwala nam kształtować poglądy na temat tej dziedziny i przygotowywać się, zarówno w sferze techniki, jak i organizacji, do wprowadzania podobnych rozwiązań w Polsce. Federambiente - włoski związek firm komunalnych, działających w(...)
»

Omyłki lub błędy w oferci(...)

Niewątpliwie do najważniejszych elementów każdej oferty należy cena. W większości procedur przetargowych stanowi ona jedyne kryterium oceny ofert. Przykładowo, w 2008 r. w 89% wszczętych postępowań o wartościach poniżej progów UE cena była jedynym kryterium wyboru oferty. Zgodnie z Ustawą z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (P.z.p.), pod pojęciem „ceny” należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 Ustawy z 5 lipca(...)
»