Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Jak pozyskać środki na in(...)

26 kwietnia 2001 r. powiat płocki oraz Bank Ochrony Środowiska SA podpisały umowę zlecenia organizacji przeprowadzenia obsługi emisji obligacji komunalnych. Pozyskane z emisji obligacji środki mają być przeznaczone na modernizację dróg powiatowych oraz zadanie inwestycyjne pn. "Budowa Zespołu szkól Rolniczych w Trzepowie - obiekt w Górach". Łączna wartość emisji wynosi 11 mln zł. Obligacje wyemitowane zostaną w następujących seriach: w roku 2001: 3-letnie na kwotę (...)
»

Wymiana informacji i dośw(...)

Rozwój gospodarczy kraju wiąże się ze wzrostem zapotrzebowania na energię elektryczną. W obliczu rosnących cen za energię elektryczną szukanie alternatywnych źródeł energii odgrywa coraz większą rolę. Sprawiło to, że zainteresowanie zarówno targami Enex, jak i Enex – Nowa Energia było bardzo duże. Do Kielc przyjechali wytwórcy energii konwencjonalnej, a także firmy zajmujące się produkcją energii ze źródeł (...)
»