Wszystkie artykuły w kategorii: "Temat numeru"

Polecane artykuły:

Biogazownie rolnicze – ak(...)

W ostatnim czasie obserwujemy wyraźny wzrost zainteresowania budową biogazowni. Trzy lata temu Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej, Stowarzyszenie Energii Odnawialnej, Polska Izba Biomasy oraz Stowarzyszenie Niezależnych Wytwórców Energii Skojarzonej zainicjowały przygotowanie strategicznego dokumentu na rzecz rozwoju biogazowni w oparciu o surowce pochodzenia rolniczego „Innowacyjna Energetyka – Rolnictwo Energetyczne”. Opracowanie zostało przekazane d(...)
»

Sędziwe drzewa. Cz. 2(...)

Sędziwa faza drzewa może trwać wiele stuleci, ponieważ drzewa potrafią się odmładzać i wegetatywnie rozmnażać w rozmaity sposób. W miarę starzenia się drzewa przyrost na grubość i na wysokość maleje, a korona kurczy się i obniża wskutek stopniowego zamierania szczytowych gałęzi i wzrostu nowych gałęzi w dolnej części. Jest to odpowiedzią na zwiększające się z wiekiem opory hydrauliczne w tkankach przewodzących. Walec kambium na obwodzie spróchniałego pnia może się r(...)
»