Wszystkie artykuły w kategorii: "Technika"


  1. Jesień na terenach zieleni. Cz. 2 Czytaj

     Piotr Markowski

     Stefan Mańkowski

     Dariusz Choszcz


Polecane artykuły:

Demonstracja możliwości(...)

Na rynku dostępna jest szeroka oferta ciągników, które mogą znaleźć zastosowanie w gospodarce komunalnej jako nośniki różnych maszyn, np. kosiarek, zamiatarek czy pługów i posypywarek. Aby z całej tej gamy produktów wybrać ten najlepiej dostosowany do konkretnych potrzeb, trzeba dobrze orientować się w możliwościach poszczególnych maszyn. Jednym ze sposobów zdobycia niezbędnej w tym zakresie wiedzy jest udział w pokazach, podczas któr(...)
»

Poszukiwanie sposobów fin(...)

Wychodząc naprzeciw potrzebom sygnalizowanym przez samorządy lokalne, będące właścicielami lub współudziałowcami przedsiębiorstw produkujących i dostarczających ciepło w systemach sieciowych, Europejskie Centrum Energii Odnawialnej EC BREC/IBMER zorganizowało pod koniec kwietnia konferencję pt. „Możliwości finansowania inwestycji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii do produkcji ciepła i kogeneracji w Europie Środkowej i Wschodniej”. Konferencja była częścią działań EC BRE(...)
»