Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo i zarządzanie"

Polecane artykuły:

Jak rozwiązać problem odo(...)

Ministerstwo Środowiska 9 kwietnia br. ostatecznie odstąpiło od prac nad tzw. ustawą antyodorową. W zamian przygotowuje wytyczne techniczne, które mają sugerować działania ograniczające powstawanie nieprzyjemnych zapachów. Jak tę decyzję oceniają przedsiębiorcy i zarządcy obiektów, które mogą oddziaływać zapachowo na otoczenie? O opinię na temat odstąpienia od prac nad tzw. ustawą antyodorową i przygotowania wytycznych w formie kode(...)
»

Rynek energii elektryczne(...)

Polski przemysł jest branżą wysoce energochłonną, dla której koszt zakupu energii elektrycznej stanowi znaczną część kosztów produkcji. Biorąc pod uwagę znaczny wzrost cen energii po ich uwolnieniu dla odbiorców przemysłowych oraz panujący ogólnoświatowy kryzys gospodarczy, nieuzasadnione jest stwierdzenie, że obniżenie stawki podatku akcyzowego nie będzie miało wpływu na kształt cen energii elektrycznej w Polsce. Brak zdecydowanych i skutecznych działań zmierzaj(...)
»