Wszystkie artykuły w kategorii: "Parki i ogrody"

Polecane artykuły:

Od redaktora(...)

  Wydawać by się mogło, że we współczesnym świecie liczy się tylko innowacyjność, pogoń za nowym i nikt nie przywiązuje już wagi do przysłów, a w obliczu zachodzących w niebywałym tempie zmian społeczno-gospodarczych tzw. mądrość ludowa również straciła na aktualności i ponadczasowości. Jest jednak co najmniej jedno porzekadło, które wręcz idealnie pasuje do obecnej sytuacji związanej z wdrażaniem reformy gospodarki odpadami komunalnymi. (...)
»

Kompleksowe porządki(...)

Dyskutując o gospodarce odpadami, warto zwrócić uwagę na całokształt problematyki, gdyż właśnie stworzyliśmy nowe podstawy prawne systemu gospodarowania odpadami w Polsce, który nie opiera się wyłącznie na ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ale także na ustawie o odpadach (która jest tu fundamentalna!) czy ustawie o gospodarowaniu opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Do tych regulacji dołączą także kolejne nowelizacje, wprowadzające zmiany do ustaw o zużytym sprzęcie elek(...)
»