Wszystkie artykuły w kategorii: "Od redakcji"

Polecane artykuły:

Czy można odróżnić PET or(...)

Seminarium - Salon Recyklingu POLEKO 2005 Między produktem a opakowaniem dochodzi do szeregu oddziaływań (migracja, pochłanianie i przenikanie), które są związane z procesami transportowania związków w systemie opakowaniowym. Analiza migracji jest szczególnie ważna w przypadku materiałów polimerowych, w których mogą występować związki szkodliwe. Substancje szkodliwe mogą również powstawać w procesie degradacji tworzywa. Zasady badania migracji, stosowani(...)
»

Zbiorowe zaopatrzenie w w(...)

Pod koniec października Sejm uchwalił zmiany w projekcie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz w niektórych innych ustawach. Projekt został przegłosowany w trzecim czytaniu, a tym samym ustawa została skierowana do prac w Senacie. Nowelizacja ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (u.z.z.w.) realizuje dotychczasowe zapowiedzi przedstawicieli Ministerstwa Środowiska, dotyczące wprowadzenia tzw.(...)
»