Wszystkie artykuły w kategorii: "Architekt krajobrazu"

Polecane artykuły:

Błąd zaniechania(...)

Transgeniczne uprawy mają tyluż zwolenników, co przeciwników. Aktualnie resorty środowiska i rolnictwa kończą pracę nad projektem ustawy o GMO. Ministerstwo Środowiska chce do ustawy wprowadzić zapis „strefowania” upraw GMO, w myśl którego to samorządy miałyby decydować o istnieniu i wielkości takich stref na własnym terenie. Poprosiliśmy o komentarz w tej kwestii. (...)
»

Toruńskie perspektywy (...)

W pachnącym piernikami mieście, w którym „gotyk jest na dotyk”, a najsłynniejszym mieszkańcem był Mikołaj Kopernik, odbyła się III konferencja techniczna pn. „Sieci kanalizacyjne i wodociągowe z tworzyw sztucznych. Perspektywa polska i europejska”. Została ona zorganizowana przez Polskie Stowarzyszenie Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych (PRiK) we współpracy z firmą Anwil z Włocławka oraz stowarzyszeniem PVC4Pipes, zrzeszającym produ(...)
»