Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Internet w gminach(...)

Każda gmina na Opolszczyźnie ma komputer z dostępem do Internetu. Trudno jednak tą drogą wymienić z gminami jakiekolwiek informacje. Większość wysyłanych przez nasze stowarzyszenie tą drogą wiadomości i zapytań nie jest odbierana. Zaledwie kilka gmin odpowiada na listy elektroniczne. Z naszego rozeznania wynika, że przyczyny są dwie. Po pierwsze komputerofobia urzędników - w niektórych gminach ni(...)
»