Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Wydawanie decyzji o warun(...)

Możliwość lokalizacji zabudowy na terenach rolnych to szczególnie drażliwy temat. Budowa na gruncie rolnym pozwala zmniejszyć koszty inwestycji. Jednocześnie jednak prowadzi to do niekontrolowanej suburbanizacji, generującej ogromne koszty zaopatrzenia w niezbędną infrastrukturę i degradującej krajobraz. Z drugiej jednak strony nadmierne ograniczanie możliwości budowy budynków związanych z działalnością rolniczą znacząco utrudnia, a czasem wręcz uniemożliwia jej prowadzenie.(...)
»

Podwójny system wsparcia(...)

Z Zofią Krzyżanowską, radcą generalnym w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, rozmawia Urszula Wojciechowska W krajach należących do Unii Europejskiej następują zmiany w strukturze upraw rolnych. Wyłączony spod upraw na cele żywnościowe areał zostaje zagospodarowany na uprawy roślin przemysłowych i szybko rosnących z przeznaczeniem na cele energetyczne. W jaki sposób Unia wspiera takie uprawy? Uzgodniona w 2003 r. reforma wspólnej polityki rolnej wprowadziła nową for(...)
»