Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Dostęp do sieci a wsparci(...)

Zagadnienia związane z systemem sieciowym odgrywają niezmiernie ważną rolę w promocji energii elektrycznej uzyskiwanej w źródłach odnawialnych. Są tym istotniejsze, iż wiążą się one z dostępem do rynku. Prawodawca wspólnotowy w dyrektywie 2001/77/EC narzuca prawodawcom krajowym pewne obowiązki, a także wskazuje możliwe rozwiązania w tym obszarze. Z tego też powodu z aprobatą należy przyjąć polskie unormowania zawarte w ustawie z 4 marca 2005 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne(...)
»

Informator - Kraj(...)

Idealny sternik Stowarzyszenie „Samorząd Tradycja Edukacja Rozwój” (STER) ogłosiło wyniki drugiej edycji konkursu o Puchar Prezesa STER-u oraz na najlepszego samorządowca 2005. Oba wyróżnienia odebrał Tadeusz Ferenc, prezydent Rzeszowa. Tytuły przyznano także w czterech innych kategoriach. Wśród zarządzających powiatami zwyciężyła Justyna Garbarczyk, starosta Wyszkowa. W kategorii miejskiej wygrał Lech Markiewicz, burmistrz Strzegomia, zaś miejsko-gminnej – Andrzej C(...)
»