Wszystkie artykuły w kategorii: "Zielony poradnik"


    Ten dział nie zawiera żadnych artykułów.

Polecane artykuły:

SAPE o energetyce słonecz(...)

W opinii Ogólnokrajowego Stowarzyszenia „Poszanowanie Energii i Środowiska” energetykę odnawialną w naszym kraju kojarzy się przede wszystkim z wykorzystaniem biomasy, energetyką wodną i wiatrową. Najmniej mówi się i pisze o energetyce słonecznej, a tymczasem to właśnie ta dziedzina rozwija się bardzo dynamicznie w Europie i na świecie. Rynek energetyki słonecznej, a zwłaszcza instalacji z kolektorami słonecznymi, jest już dobrze rozwinięty. Rozwój technologii kolektorowych jest (...)
»

Rozwój technologiczny gen(...)

Wyspecjalizowana instytucja Unii Europejskiej – Dyrekcja Generalna ds. Badań – wykazuje znaczącą aktywność w ocenie potencjału nowych technologii generacji i magazynowania rozproszonego. Kilka znaczących dokumentów Komisji Europejskiej rozpatruje te zagadnienia m.in. z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju i koordynacji badań w ramach Europejskiej Przestrzeni Badawczej1-4. Jakościowa ocena technologii rozproszonych W Raporcie³ obszerny rozd(...)
»