Wszystkie artykuły w kategorii: "Temat specjalny"


    Ten dział nie zawiera żadnych artykułów.

Polecane artykuły:

Ochrona klimatu na poziom(...)

Na przełomie XX i w XXI w. zmiany klimatu  stały się przedmiotem specjalnej troski na arenie międzynarodowej. Niepokojące sygnały dostrzeżono już znacznie wcześniej. Jednak, aby zająć się omawianymi kwestiami ludzkość musiała osiągnąć odpowiedni stopień rozwoju i odpowiedni stopień poczucia odpowiedzialności za swoje działania. Problematyce zmian klimatu poświęcono szereg publikacji, spotkań, szkoleń i konferencji międzynarodowy(...)
»

Recykling materiałów budo(...)

Recykling materiałów mineralnych, w tym budowlanych, jest zagadnieniem mającym duże znaczenie w szeroko rozumianej inżynierii środowiska. Odzyskiwanie materiałów mineralnych (np. odpadów pogórniczych), w tym pobudowlanych, jest ważne zarówno z punktu widzenia ich zagospodarowania, jak i wykorzystania produktów odpadowych, powstałych w wyniku przeróbki kopalin. Recyklingu materiałów budowlanych można rozważyć (...)
»