Wszystkie artykuły w kategorii: "Rośliny"

Polecane artykuły:

Kieleckie święto budownic(...)

XXI Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego Autostrada- Polska, które równolegle z wystawami MASZBUD, ROTRA, TRAFFIC-EXPO-TIL i debiutującym Europarkingiem trwały od 13 do 15 maja 2015 r. na terenie Targów Kielce, udowodniły po raz kolejny, że lider jest tylko jeden. W kieleckim święcie budownictwa wzięło udział ponad 400 firm z 22 państw. Ofertę wystawioną na powierzchni niemal 20 000 m2 obejrzało ponad 15 tys. zwiedzających. Zaprezentowano najpotężniejsze ma(...)
»

Zarządzanie gospodarką w(...)

W 2015 roku ze zbiorczego systemu odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków korzystało 68,7% ludności kraju, w tym 89,3% w miastach i 37,3% na terenach wiejskich1. Dynamika zmian na przestrzeni 10 lat w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w miastach, a także na wsiach obrazuje złożoność problematyki gospodarki ściekowej obszarów wiejskich2. Dane GUS-u wskazują na znaczne dysproporcje w korzystaniu z sieci kanalizacyjnej między (...)
»